Tobak, sukker og fedt bliver dyrere

Regeringen vil hæve afgifterne på tobak og sukker. Afgiften på cigaretter forhøjes med 3 kroner per pakke, mens afgiften på slik og chokolade forhøjes med 25 procent.

(Foto: rainbowj © stock.xchng)

Regeringen foreslår, at afgifterne på is, chokolade, slik og sodavand forhøjes, for som en del af en skattereform også at forsøge at få danskerne til at leve sundere.

Indtægterne fra de øgede afgifter forventes at give 1,45 milliarder ekstra i statskassen. Når afgifterne ikke styrkes yderligere, så skyldes det frygt for, at det i så fald vil bidrage til at øge grænsehandlen.

Desuden vil regeringen indføre en afgift på på 20 kroner per kilo mættet fedt i mælkeprodukter og i vegetabilske olier og fedtstoffer. Mættet fedt findes særligt i animalske produkter som kød og mælk samt i visse vegetabilske fedtstoffer som fx margarine.

Ikke øgede afgifter på alkohol

Til gengæld kommer der ikke højere afgifter på alkohol i skatteudspillet. Og det undrer professor i fødevaresociologi Lotte Holm, Institut for Human Ernæring.

- Vi ved, at cigaretforbruget har en social slagside, og at det mest rammer de dårligst stillede grupper. Samtidig viser forskellige undersøgelser, at det at drikke vin og alkohol er noget, man gør i de højere sociale lag. Hvis man vil tilstræbe en social balance, skulle man jo så også lægge afgift på vin og alkohol, siger hun.

Se oversigten over afgiftsstigningerne her:

Cigaretter

Afgiften på cigaretter forhøjes med 3 kr. pr. 20 stk.

Rulletobak

Afgiften på rulletobak forhøjes med 120 kr. pr. kg så den svarer til cigaretafgiften.

Slik og chokolade

Afgiften på slik og chokolade forhøjes med 3,55 kr. fra 14,20 kr. pr. kg. til 17,75 kr. pr. kg. Dette svarer til en forhøjelse på 25 pct.

Is

Afgiften på is forhøjes med 0,85 kr. fra 3,40 kr. pr. liter til 4,25 kr. pr. liter. Dette svarer til en forhøjelse på 25 pct.

Sukkerfri sodavand

Afgiften på sukkerfrie sodavand reduceres fra 91 øre pr. liter til 57 øre pr. liter, mens afgiften på sukkerholdige sodavand forhøjes fra 91 øre pr. liter til 115 øre pr. liter. Denne differentiering skønnes at være provenuneutral.

Mættet fedt

Der indføres en afgift på 20 kroner per kilo mættet fedt.

FacebookTwitter