Toldregler skaber total forvirring

Usikkerhed om toldreglerne koster virksomhederne dyrt.

(Foto: Flemming Nielsen- DR Midt & Vest © Flemming Nielsen- DR Midt & Vest)

Mange danske virksomheder har problemer med at finde rundt i toldreglerne, der i dag er en cocktail af EU-regler, internationale regler og danske regler.

Problemer der kan koste arbejdspladser i sidste ende.

- Det kan blive dyrt for virksomhederne med usikkerheden om toldreglerne, siger forsker Carsten Willemoes Jørgensen fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet til dr.dk/syd.

En der sidder i toldreglernes jungle til hverdag er den toldansvarlige hos transport- og speditionsfirmaet Andreas Andresen i Padborg.

- Toldreglerne er meget svære at finde ud af, jeg er bange for at vi sidder med tikkende bomber rundt i virksomhederne, fordi en fejl i toldregnskabet kan koste mange millioner kroner, siger Karin Gatting Wad til dr.dk/syd.

Told er EU's område

EU har overtaget toldområdet og derfor er den danske toldlov egentlig overflødig, men forvirrer i dagligdagen.

- Mange virksomheder holder sig til toldloven, men så kan der ske det, at man fortolker reglerne forkert og bruger måske en måde at importere sine varer på som ikke er i overensstemmelse med EU reglerne og det kan give en stor efterbetaling, siger Carsten Willemoes Jørgensen.

Han mener det er uheldigt, at vi har en dansk toldlov, når det egentlig er EUs toldregler, der gælder.

- Løsningen er at ophæve den danske toldlov, siger forskeren.

Og hos Skat er kontorchef Ulla Trolle fra toldlovgivningen klar til at se på reglerne.

- På importområdet vil vi gerne se på om der er nogle overflødige regler, vi kan sløjfe, siger Ulla Trolle til dr.dk/syd.

Tolker toldregler forskelligt

I Padborg oplever Karin Gatting Wad også, at det ofte bliver et fortolkningsspørgsmål om reglerne er fulgt eller ej, afhængig af hvilken toldenhed hun taler med.

- Det burde blive bedre efter vi har lavet én toldenhed, netop for at skaffe ensartet behandling af lige sager, siger kontorchef i Skat, Ulla Trolle til dr.dk/syd.

Facebook
Twitter