Topti: Her er de største 'kvotekonger'

De største industrifiskere i Danmark sidder på tre ud af fire industrikvoter.

Kritikken har været massiv det seneste år, hvor medier og Rigsrevisionen har kortlagt, hvordan fiskekvoterne er koncentreret på få fiskeres hænder med konsekvenser for små fiskere, der er blevet presset ud af branchen.

Se bare på grafikken ovenover. Den viser, at 10 selskaber sidder på 76 procent af alle danske kvoter for industrifiskeriet.

Skibsejeren Henning Kjeldsen i sin førerstol på hans kæmpekutter, "Gitte Henning". Henning Kjeldsen ejer kvoter for 907 millioner kroner og er en af de største "kvotekonger". (Foto: © Betina Garcia, Scanpix)

I aftes blev alle Folketingets partier enige om en aftale, der skal dæmme op for de såkaldte kvotekonger.

- Nu er der skabt ro om dansk fiskeri. Vores medlemmer er godt trætte af den mistænkeliggørelsen, der har været af et arbejdsomt erhverv, der godt vil have ro til at udføre sit arbejde, siger Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.

- Med hensyn til koncentrationen af fiskeriet, er vi tilfredse med, at det er slut med stråmandsvirksomheder, siger Svend-Erik Andersen.

Effekt på koncentrationen

De såkaldte kvotekonger kritiseres for at have omgået kvotelofterne ved hjælp af stråmandsvirksomheder. Men nu skærpes kravene til at blive registreret erhvervsfisker, så det ikke bliver muligt at oprette selskaber af navn og ikke af gavn:

- Med aftalen vil man sikre sig, at kvoterne er ejet direkte af fiskeren. På den måde laver man et rigtigt loft, som ikke kan omgås. På den måde vil det have en gavnlig effekt på koncentrationen, siger Niels Vestergaard, der er professor i fiskeriressourcer ved Syddansk Universitet i Esbjerg.

John Anker Hametner (th) er blevet kaldt 'kongen af Thyborøn.' Han har kvoter til at lande 40.000 ton industrifisk om året. Billedet er fra den årlige Nytårstorsk i Thyborøn. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (im) og fru Solrun (tv) er søndag d. 22. januar 2017 til nytårstorsk i Thyborøn i forbindelse med den årlige indsamling for LøkkeFonden, der hjælper drenge, der har svært ved at finde deres plads i samfundet. Til højre ses fiskeskipper . . (Foto: Morten Stricker/Scanpix 2017) (Foto: © Morten Stricker, Morten Stricker)

Aftalen lægger dog op til, at dispensationerne givet til de fiskere, der ligger over kvoteloftet, bliver opsagt med en frist på otte år.

- Hvis man beder fiskere om at afhænder rettigheder, de har erhvervet i henhold til gældende lov, uden respekt for de 16 års opsigelse, så har vi noget, der godt kunne ligne ekspropriation. Og det skal vi kigge nærmere på, siger Esben Sverdrup Jensen, der er formand for Danmarks Pelagiske Producent Organisation.

SÅDAN HAR SAGEN UDVIKLET SIG:

  • Folketinget reformerede i 2002 fiskeriet ved at indføre omsættelige kvoter. Det betyder, at fiskerne kan købe og sælge kvoter til at fange en bestemt mængde fisk.

  • Kvoterne erstattede rationsfiskeriet. Her havde alle lige adgang til at fiske en bestemt mængde. Det gjorde det svært for fiskerne at planlægge og tjene nok.

  • Folketinget understregede i forbindelse med kvotereformen, at kvoterne ikke måtte ende på for få hænder. Men politikerne gav ingen præcise anvisninger til at undgå det.

  • Miljø- og Fødevareministeriet skulle dog lave et register for at sikre kontrol og gennemsigtighed for ejerskab af kvoterne.

  • Rigsrevisionen konkluderede i august i år, at ministeriets forvaltning har været "meget kritisabel" og "ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder".

  • Ministeriet har anvendt "ufuldstændige data, skiftende beregningsgrundlag og forkerte registreringer".

  • Statsrevisorerne har også udtalt deres skarpeste kritik af ministeriet. Håndtering har været "uprofessionel og helt utilstrækkelig".

  • Fem kvotekonger er meldt til politiet, to ledende embedsmænd er forflyttet, og ansvaret for fiskeriet er flyttet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til Karen Ellemann (V), der i forvejen var minister for ligestilling og nordisk samarbejde.

  • Karen Ellemann satte i sidste uge en undersøgelse i gang ved Kammeradvokaten, som skal undersøge sagsbehandling på fiskeriområdet.