Transportminister ærgrer sig over Uber-exit

Blækket er knap nok tørt i ny taxiaftale. Nu åbner transportministeren for ændringer på sigt.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) med flertallet af partier bag den nye taxiaftale, der har betydet, at Uber vælger at lukke deres forretning i Danmark. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) ærgrer sig over, at Uber ikke kan fortsætte i Danmark.

- Uber er formentlig ulovlig i sin nuværende form efter den gældende taxilov, og det ændrer den kommende taxilov ikke ved. Det er ærgerligt, at der ikke var flertal for den del af regeringens forslag til en markant liberalisering af taxiloven, som ville have gjort det nemmere for Uber og lignende køretjenester at operere lovligt i Danmark, skriver transportministeren i en skriftlig kommentar.

DR Nyheder har forsøgt at få et interview med transportministeren, men det er i skrivende stund endnu ikke lykkedes.

Uber forklarer deres exit fra Danmark med den netop vedtagne politiske aftale om en ny taxilov i Danmark. Aftalen blev indgået af transportminister Ole Birk Olesen og fik opbakning fra både SF, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

Dengang sagde Ole Birk Olesen, at den nye aftale gav en åbning til Uber for at drive lovlig kørsel i Danmark.

- Uber er i dag ulovlig. Og det vil Uber også være fremover, medmindre de indretter sig som loven kræver. Det er en kæmpestor sejr, at man nu får den mulighed, sagde transportministeren.

Aftalen stiller en række krav til bilernes indretning, hvis man vil køre taxikørsel i den. Man skal blandt andet have installeret sædefølere, videoovervågning og taxameter i bilen, og derudover skal taxachauffører gennemgå et kortere kursusforløb.

Med de krav mener Uber ikke længere, at det er interessant at drive forretning i Danmark. Ovenpå Ubers melding er transportministeren mere afdæmpet i sin begejstring over den taxiaftale, han har landet, og han opfordrer allerede nu til at ændre den i fremtiden.

- Jeg mener, at vi skal være åbne over for ny teknologi og innovative forretningsmodeller. Derfor er jeg i det mindste glad for, at vi i den brede politiske aftale om en ny liberaliseret taxilov blev enige om at følge med i den teknologiske udvikling for at se, om et flertal i Folketinget på et tidspunkt kan enes om en smartere kontrol end den, der i dag finder sted med bl.a. taxameter, siger Ole Birk Olsen i en skriftlig kommentar.

Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen mener ikke, at Liberal Alliance bærer ansvaret for, at Uber har besluttet at forlade Danmark. Han skyder i stedet skylden på Socialdemokraterne og DF.Se Joachim B. Olsens reaktion i videoen nedenunder.

Samme holdning har de konservatives transportordfører Rasmus Jarlov, som også har været en varm fortaler for Uber.Se Rasmus Jarlovs reaktion i videoen nedenunder.

Glæde over Uber-farvel

Anderledes glæde er der at spore blandt de øvrige partier bag taxiaftalen.

- Uber lukker i DK. En god nyhed! Og fedt taxi branchen også udvikler sig digitalt, skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr.

Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, kalder det en tilståelsessag fra Ubers side.

- Uber har selv sagt, at de var interesserede i at leve op til lovens bogstaver, og derfor havde jeg på en eller anden måde håbet på, at Uber kunne tilpasse sit koncept.

- Men Ubers dagsorden har fra begyndelsen åbenbart kun handlet om at undgå og underløbe den danske lovgivning. Det kommer frem nu, hvor Uber lukker og slukker, fordi de ikke kan bøje loven, som de ønsker, siger han.

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, er også godt tilfreds med efter at Uber vender Danmark ryggen.

- Det er godt, at Uber har indset, at det koncept og den måde, de ønsker at drive forretning på, ikke er noget, vi ønsker i Danmark. Så det er ganske glimrende, at Uber lukker, siger han.

HOVEDPUNKTER I TAXIAFTALE:

 • Antalsbegrænsningen på taxitilladelser ophæves, så alle, der opfylder kravene til at kunne køre taxi, også har ret til at få en tilladelse.

 • De nugældende kommunegrænser for taxikørsel fjernes, så taxiselskaber kan operere på tværs af kommunegrænser over hele landet.

 • Fremadrettet kan man drive taxi i selskabsform, så erhvervet sidestilles med andre erhverv.

 • De, der kører andre former for erhvervsmæssig personbefordring som fx offentlig servicetrafik og handicapkørsel, får nu mulighed for at køre taxi på de tidspunkter, de ikke varetager anden erhvervsmæssig personbefordring.

 • Kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, så kommunerne betaler et beløb for, at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne.

 • Krav om erhvervskørekort afskaffes. Krav om førerkort opretholdes med en styrket chaufføruddannelse.

 • Fastholdelse af krav om sædefølere, videoovervågning og taxameter.

 • Det vil fortsat kræve en særlig indretning af køretøjerne, ligesom man som vognmand skal have tilladelse til at drive taxikørsel, og taxichauffører skal have et særligt førerkort

 • Ændringerne i lovgivningen indføres gradvist, således at antalsbegrænsningen indføres over tre år, mens vognmændene får fem år til at tilpasse bilerne til de nye udstyrskrav.

 • Den nye lov vil blive evalueret efter ét, tre og seks år for at følge, hvordan markedet og nye teknologiske muligheder udvikler sig.

 • Kilde: Transportministeriet

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk