Travlhed hos Bagmandspolitiet: Postkassen bugner med indberetninger om hvidvask

Antallet af indberetninger om hvidvask runder i år 30.000. Det er en seks-dobling på fem år.

De danske banker har pligt til at 'kende deres kunder'. Støder de på mistænkelige pengeoverførsler, skal forholdet indberettes til Søiks hvidvasksekretariat, som næste år fordobles fra 30 til 60 medarbejdere. Søik i daglig tale Bagmandspolitiet har i dag 129 ansatte. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Det vælter ind med indberetninger til den danske hvidvask-vagthund, Bagmandspolitiet.

Her modtog det særlige hvidvasksekretariatet frem til november i år 28.807 indberetninger om hvidvask.

Dermed ser antallet af indberetninger for første gang ud til at runde 30.000, hvilket er en seksdobling i antallet af indberetninger på fem år og en stigning på mindst 20 procent i forhold til 2017.

- For det første bliver vi bedre til at fange forbryderne i vores systemer. Men der er heller ingen tvivl om, at det øgede fokus de senere år har betydet, at der er gjort en betydelig indsats for at forsøge at imødegå hvidvask og terrorfinansiering, siger Kjeld Gosvig-Jensen, der er juridisk direktør i Finansdanmark.

Finans Danmark repræsenterer de danske pengeinstitutter, som er afsender på langt størstedelen af indberetningerne om mistænkelige transaktioner.

Også vekselkontorer, spiludbydere og casinoer er forpligtede til at fortælle Søik - i daglig tale Bagmandspolitiet - når de støder på mistænkelige pengeoverførsler.

140 indberetninger per arbejdsdag

Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat huser omkring 30 ansatte. De har i 2018 skullet gennemgå i gennemsnit 140 indberetninger om hvidvask per arbejdsdag.

- Det har været en tendens, vi har set gennem nogle år er, og det er jo fordi den private sektor er meget optaget af at underrette, når den mener, der kan være noget, som ikke er, som det skal være. Og det er jo grundlæggende positivt, at vi får de underretninger. Det giver os mulighed for både konkret og generelt at se, om der nogle udviklinger i det her, siger Morten Niels Jakobsen, der er chef for Bagmandspolitiet

90 procent af alle indberetninger om mistænkelige transaktioner bliver ifølge Morten Niels Jakobsen ekspederet videre inden for to dage. Typisk sendes de ud i politikredsene. Men 25 procent af indberetninger oversendes til andre myndigheder.

- Det kan være til Skattestyrelsen, som kan se på, om der er mulighed for at hæve skatteprovenuet, eller Udbetaling Danmark for at se, om der er sket uberettigede udbetalinger af social ydelser, siger han.

Udfordringer hos det lokale politi

Selv om det vælter ind med indberetninger til Bagmandspolitiet, kan problemet opstå ude i politikredsene, hvor sagerne typisk efterforskes. Det vurderer Kjeld Gosvig-Jensen:

- Jeg har egentlig en opfattelse af, at Søik og hvidvasksekretariatet følger med, fordi deres opgave ikke er at efterforske. Deres opgave er at fordele de sager, der er, til lokale politimyndigheder. Og det er måske der, man skulle kigge hen. Bemandingen ude lokalt er afgørende, fordi det er dér sagerne kommer ind, siger han.

Morten Niels Jakobsen henviser til udrulningen af et nyt it-system, der i 2019 skal gøre det nemmere at tilgå informationer fra hvidvaskindberetninger:

- Ude i kredsene modtages underretningerne enten ved at vi har nyttiggjort data i forbindelse med en konkret efterforskning eller ved at sende et oplæg til efterforskning ud til dem.

- Med det nye it-system Pol-intel bliver det meget nemmere at nyttiggøre underretningerne, så kredsene kan trække fra vores database ud til en konkret efterforskning. Derfor forventer vi også meget af det nye it-system, siger Morten Niels Jakobsen.

Årets ord

Hvidvask har været et stort emne i 2018, hvor særligt hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial har trukket overskrifter.

Men også Nordens største bank, Nordea, efterforskes i øjeblikket for alvorlige overtrædelser af hvidvaskreglerne.

Og onsdag starter en stor sag om økonomisk kriminalitet ved Byretten i København. Her er 16 personer anklaget for at have franarret det offentlige en kvart milliard kroner og hvidvaske knap en halv milliard kroner gennem forskellige vekselbureauer i København.

Den store opmærksomhed på bankernes overholdelse af hvidvaskreglerne kan have haft betydning for antallet af indberetninger, mener Finans Danmark:

- Med den megen omtale, der er i øjeblikket, kan det godt være, at nogle har det sådan, at hellere gøre det en gang for meget end for lidt. Men det er kvalificerede indberetninger, der kommer, fordi man i pengeinstitutterne gør et stort arbejde for, at det, man foretager sig, er ordentligt, siger Kjeld Gosvig-Jensen.

Morten Niels Jakobsen hilser de mange indberetninger velkommen:

- Lovgivningen bygger på det synspunkt, at hvis noget ser mistænkeligt eller mærkeligt ud, så har man en forpligtelse til at indberette til hvidvasksekretariatet, og der kan jeg godt forstå, hvis man anlægger en bred sikkerhedsmagin.

Fredag i sidste uge blev hvidvask kåret til årets ord.

Et stykke til toppen

Det er Finans Danmarks vurdering, at det fortsat vil myldre frem med indberetninger i takt med, at bankernes systemer bliver trimmede, og flere fisk dermed ryger i nettet.

- Det er svært at sige, hvornår kurven flader ud, men jeg vil ikke tro, at det ikke sker endnu. Der er stadig en del forbedringer, der skal foretages i forhold til at genkende mønstre. Og jeg tror efterhånden, at systemerne bliver bedre til se ting og skære ting fra, siger Kjeld Gosvig-Jensen.

Dermed siger du også, at der fortsat vil være kriminelle, som uopdaget kører penge gennem bankerne?

- De kriminelle vil altid forsøge at omgå vores systemer, og vi skal så omvendt sikre, at vores systemer bliver bedre og bedre.

Flere penge til sekretariat

På Finansloven for 2019 er det besluttet at øremærke 30 millioner kroner fra Rigspolitiets budget til Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat. Dermed bliver antallet af medarbejdere i hvidvasksekretariatet stort set fordoblet næste år.

- Nu håber jeg, de kan klare opgaven, og ellers må de sige til. Det er jo latterligt, hvis vi vedtager lovgivning i Folketinget, som myndighederne ikke har kapacitet til at efterforske, siger Preben Bang Henriksen, der er retsordfører for Venstre.

Med næste års Finanslov er der lagt op til, at hvidvasksekretariatet i visse tilfælde også selv skal efterforske sager, der stammer fra indberetninger om hvidvask.

- Vi er meget optaget af at håndtere det her område på bedst mulig måde. Derfor er vi meget optaget af at få mest muligt ud af det her materiale. Det, synes vi, lykkes i nogen grad, og nu i endnu højere grad, hvor vi får tilført 30 nye stillinger, og så må vi løbende følge med, siger Morten Niels Jakobsen.