Tre års betinget fængsel til Riskær

Den danske erhvervsmand Klaus Riskær Pedersen fik fredag sin endelige dom ved en fransk domstol: Tre års betinget fængsel og en bøde på 750.000 kroner. Alt tyder på, at der nu er sat punktum i en ti år lang retssag.

Der er sat et endeligt punktum i den ti år lange sag mod dendanske finansmand Klaus Riskær Pedersen.

Riskær fik tre års betinget fængsel og en bøde på 100.000 euro -svarende til 750.000 danske kroner.

Således lød dommen fra appelretten i Paris i den retssag, hvorKlaus Riskær Pedersen har været anklaget for uretmæssigt at tømmedet franske ejendomsselskab CIF for 1,4 milliarder kroner.

Dermed formildede appeldomstolen den dom, byretten i Parisafsagde i juli sidste år, hvor Riskær blev idømt et års ubetingetog to års betinget fængsel foruden bøde.

Punktum i sagen

Selv om Riskærs forsvarer, Guillaume Le Foyer de Costil, underappelbehandlingen den 25. april havde plæderet for, at bøden ogsåskulle frafaldes, virker det ikke som om, der er planer om at gåvidere til den såkaldte kassationsret for at appellereappeldomstolens dom.

- Det er selvfølgelig op til hr. Pedersen selv at vurdere, menumiddelbart ville det ikke være fornuftigt, da det er et rigtigtgodt resultat, vi har opnået, sagde en smilende advokatfuldmægtigChimène Medina umiddelbart efter domsafsigelsen.

Ud over at skylden i de ulovlige pengeoverførsler blev vedkendt,blev flere andre anklagepunkter droppet. Blandt andet det, derhandlede om, at en del af pengene fra CIF blev brugt til at købe totæpper og et maleri, der endte hjemme hos Riskær selv.

Men selv om retssagen for hans vedkommende nu er afsluttet, erdet sidste ord i sagen ikke nødvendigvis sagt.

Efterspil mod bankerne

Af de 1,4 milliarder kroner, der i perioden 1989-1992 blev hevet udaf CIF, blev 700 millioner kroner nemlig brugt til at indfri lån ide fire danske banker Varde Bank, BG Bank, Sydbank og ForstædernesBank, som Riskærs skrantende finansselskab Accumulator Investskyldte penge.

Transaktionerne efterlod CIF med en skattegæld på 136 millionerkroner og selskabets franske kreditorer uden penge, og det er nusandsynligt, at der vil komme et efterspil mod bankerne, som,påpegede anklageren, statsadvokat Denys Millet underappelbehandlingen, også har et ansvar.

Det er anden gang, Klaus Riskær Pedersen slipper for at skulleind og ruske tremmer. I november 2000 modtog han en dom på to ethalvt års betinget fængsel ved Østre Landsret for at have begåetmandat- og skyldnersvig for 35 millioner kroner i forbindelse medAccumulator Invests forlis.