Tre gode råd: Det skal du være opmærksom på, når du hyrer en håndværker

Det er vigtigt at huske, at en pris altid er til forhandling, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

Det vigtigste er, at man har en klar aftale, siger formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip. (Foto: søren bidstrup © Scanpix Denmark)

Når du får et prisoverslag fra en håndværker, er der tale om et vejledende tilbud.

Stiger omkostningerne for håndværkeren, skal de dækkes ind. Men er det dit ansvar, og hvor stor en prisstigning skal du finde dig i?

I takt med at både materialepriser og arbejdsomkostninger - altså lønninger til håndværkere - er steget konstant i de seneste seks år, bliver den endelige regning hos forbrugeren også større.

Faktisk er prisen for håndværkerarbejde gennemsnitligt steget med 12 procent siden 2015, mens de generelle forbrugerpriser er steget med 3 procent.

Men du kan som forbruger gøre dit for at den endelige regning ikke bliver en alt for grum overraskelse, siger formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip.

- Det vigtigste er, at man har en klar aftale og en samlet pris for hvad der skal leveres og hvornår. Og så skal man huske, at priser altid er til forhandling. Både når man får et tilbud, og når man får regningen, siger hun.

1

Få en klar aftale

Når man laver en aftale med en håndværker om den nye tilbygning, terrasse, skillevæg, eller hvad man nu skal have opført, er det vigtigt at være klar i mælet.

- Det er rigtig vigtigt, at man i et tilbud er præcis om, hvad der skal laves – og måske også hvad der ikke skal laves – og man så har en samlet pris i tilbuddet, siger Anja Philip.

Hun understreger, at det er vigtigt, at tilbuddet er skriftligt, og at det ud over pris indeholder leveringstid, samt hvordan og hvornår betalingen skal falde.

Det kan være, at håndværkeren vil have hele betalingen på én gang, eller at der skal betales i rater. Sidstnævnte kan være en god idé.

- Det kan være en fordel at dele det op i nogle rater, så man først betaler endeligt, når arbejdet er overstået, siger hun.

I selve udarbejdelsen af den konkrete aftale kan man også gøre sit for at være stillet bedst muligt.

Forbrugerrådet Tænk råder til, at man bruger den standardaftale, som foreningen har forhandlet på plads med byggebranchen.

- Den hedder AB Forbruger – altså almindelige betingelser for en forbrugeraftale med en håndværker – den er rigtig god at referere til. Hvis ikke man bruger den kontrakt kan den være god i hvert fald at referere til i forhandlingen om et tilbud.

2

Forhandl om prisen

I udarbejdelsen af tilbuddet fra håndværkeren er det vigtigt at huske, at man har ret til at forhandle om prisen, siger Anja Philip.

Men er arbejdet skredet godt frem, og er det tid til den endelige betaling, så er løbet altså heller ikke kørt, hvis prisen pludselig er højere, end man havde forventet.

- Hvis man synes, at prisen er blevet urimeligt høj i forhold til det, som man med rimelighed kunne forvente, kan man sagtens sige det til håndværkeren og forhåbentlig blive enige om et afslag i prisen.

Man skal dog være opmærksom på, at en forhandling ikke nødvendigvis kommer til at medføre ændringer i prisen.

- Det kan jo også godt være, at der er nogle gode argumenter for, hvorfor det er blevet dyrere, men det er helt legitimt at forhandle om prisen, siger Anja Philip.

Hvilke rettigheder har man som forbruger, hvis prisen pludselig stiger meget?

- Her er det vigtigt, at man fra start har haft et klart aftalegrundlag. Altså noget på skrift, som beskriver opgaven og betingelserne for den.

Er prisen blevet væsentligt højere end aftalt anbefaler Forbrugerrådet Tænk, at man altid starter med at tage en snak med håndværkeren og forsøge at nå til enighed.

3

Klag, hvis intet virker

Lykkes det ikke at blive enig med håndværkeren om en pris, så kan man klage til det passende ankenævn.

Inden for byggeri og håndværk findes Byggeriets Ankenævn, Håndværkets Ankenævn og Ankenævnet for Tekniske Installationer.

Det koster 300 kroner at klage, men de penge får man igen, hvis man får medhold i sagen, som man eksempelvis også ser det i Huslejenævnet.

- Og så er det vigtigt, at man er opmærksom på, hvilke klagefrister, der er. Hvis det er noget med pris, så skal man bare se at komme i gang med at klage med det samme, hvis man ikke har kunnet finde ud af noget med håndværkeren selv, siger Anja Philip.

Er håndværkeren, man har indgået aftale med, ikke medlem af en garantiordning, er det alligevel muligt at klage til et ankenævn.

- De her klagenævn dækker også håndværkere som ikke nødvendigvis er medlem af en bestemt brancheforening, siger Anja Philip.

FacebookTwitter