Tema Trepartsforhandlinger

Trepartsforhandlinger: Alt om hvad det går ud på

Mere fokus på beskæftigelse og bedre adgang til at ansætte flygtninge er overskrifterne i kommissoriet til de kommende trepartsforhandlinger.

Maung er flygtning fra Burma - og en af de få flygtninge i Danmark, som er lykkedes med at komme ind på det danske arbejdsmarked. (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Scanpix)

25.000 flygtninge og migranter kommer til Danmark i år, og de fleste af dem får ophold.

Derfor skal vi være langt bedre til at få dem ud på arbejdsmarkedet. Det er budskabet fra regeringen i oplægget til de trepartsforhandlinger, der bliver skudt i gang torsdag.

- Samlet set står vi over for en historisk omfattende integrationsudfordring. Og måden, vi løser den på, bliver afgørende for, hvordan Danmark ser ud i fremtiden, herunder samfundsøkonomien og udviklingen af vores velfærdssamfund, står der i kommissoriet.

Trepartsforhandlinger

Det er et stort ansvar, der hviler på repræsentanterne for regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne, når de går i gang med trepartsforhandlingerne. Succesen ved en sådan forhandling handler i høj grad om at skabe realistiske forventninger til resultatet.

Gå til tema

Arbejde fra starten

Forhandlingerne skal blandt andet rette integrationsindsatsen mod arbejdsmarkedet i langt højere grad end i dag.

- Fremover skal nyankomne mødes med en forventning om, at alle kan og skal arbejde fra start. Udgangspunktet skal være, at der i indsatsen for alle nyankomne skal være fokus på job fra dag ét, står der i kommissoriet.

Oplæring og opkvalificering

Det står også klart, at regeringen satser på at finde en model, hvor flygtninge kan komme gradvist ind på arbejdsmarkedet, selvom de ikke kan varetage et ordinært job fra start.

- Oplæringen skal ske i kombination med eksisterende muligheder for danskundervisning og anden basal opkvalificering, der understøtter en større forståelse for arbejdsmarkedet, står der i kommissoriet.

Ingen indslusningsløn

Kommissoriet slår også fast, at det skal ske "inden for rammerne af den danske model", hvilket betyder at en rendyrket indslusningsløn ikke ligger i kortene.

Forhandlingerne skal også forbedre den service, som jobcentrene yder til virksomhederne.

Regeringen satser på at indgå en trepartsaftale om integration inden midten af marts.