Trods landbrugspakke: Kvælstofudledningen faldt i 2016

Kritik af landbrugspakken er gjort til skamme, mener Landbruget. 'Sludder,' siger Naturfredningsforening.

Selv om kvælstofudledningen i 2016 faldt til 62.400 ton, er der stadig langt til målsætningen på 42.000 ton om året. (Foto: Morten Stricker © Scanpix)

Vandmiljøet blev ikke forværret i det første år af blå bloks landbrugspakke.

Tværtimod faldt kvælstofudledningen i 2016 i forhold til året før, viser nye tal fra Aarhus Universitet.

I 2016 blev der udledt 62.400 ton kvælstof i de danske kystområder. Et markant fald i forhold til 2015, hvor der blev udledt 77.000 ton kvælstof.

2015 var dog også et vådt år. Og når det regner, bliver der vasket mere kvælstof ud i vandmiljøet. Men selv korrigeret for vejret blev der i 2016 udledt 3.000 ton kvælstof mindre end året før.

- Det her understreger jo bare, at de her profetier om, at landbrugspakken smadrer miljøet, er langt ude, siger Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

- Vi har hele tiden sagt, at landbrugspakken har en meget lille indvirkning på udvaskningen af kvælstof. Vi havde skrap regulering på kvælstof før landbrugspakken, og det har vi også efter, siger han.

Naturfredningsforening: Sludder

Danmarks Naturfredningsformand glæder sig over tallene fra Aarhus Universitet. Men uagtet at kvælstofudledningen er faldet, ligger niveauet stadig alt for højt, lyder det fra den nyudnævnte præsident, Maria Reumert Gjerding.

- Tallene ligger stadig langt over det niveau, som var hele grundlaget for landbrugspakken, siger hun.

- Det er selvfølgelig glædeligt, at der har været et fald. Men der er tale om værdier i både 2015 og 2016, som er alt, alt for høje.

Landbrugets udmelding om, at dagens tal gør kritikken af landbrugspakken til skamme, giver hun ikke meget for.

- Det er noget sludder. Vi tillader alt for stor udvaskning. Tallene her viser bare, at der er behov for øget regulering, siger Maria Reumert Gjerding.

Skal ned på 42.000 inden 2027

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen tilslutter sig glæden over faldet i udvaskningen af kvælstof:

- Vi skal hele tiden se kvælstoftallene over en periode af år, men det siger sig selv, at det er en kæmpe gevinst for miljøet, når kvælstoftallene falder, som vi også har håbet på fra regeringens side, siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Hvis der bliver udledt for store mængder kvælstoffer, opstår der iltsvind i søer og de indre farvande som følge af den algesuppe, der opstår. Det betyder, at fiskearter kan uddø og planter bliver kvalt, fordi de mangler ilt.

Miljømålet for opnåelse af god økologisk tilstand i havet er vurderet til 42.000 tons. Ifølge vandrammedirektivet skal målet nås inden 2027.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk