Tusinder af boligejere kommer i klemme: Ejerskifteforsikringen dækker ikke i to ud af tre sager

Forsikringen skal ændres nu og være mere gennemskuelig, lyder det fra flere sider.

Når boligejere anmelder en skade til deres ejerskifteforsikring kan det være alt fra sætningsskader som på huset her til tagskader og vvs-installationsfejl. (Foto: © Rasmus Kornerup-Nielsen, rakn@dr.dk)

Rettelse: Tidligere skrev vi: “80.000 boligkøbere investerer hvert år titusinder af kroner i en ejerskifteforsikring…”. Dette er ikke korrekt. Det rigtige tal ligger mellem 30-50.000 i gennemsnit årligt.

Hvordan sikrer du dig som nyslået boligkøber mod skjulte skader som skimmelsvamp under gulvet?

Eller hvad hvis en revne i pudset viser sig at være en sætningsskade?

Titusinder af boligkøbere investerer hvert år titusinder af kroner i en ejerskifteforsikring for at være dækket, hvis der skulle dukke overraskelser op, når de flytter ind i drømmeboligen.

På papiret dækker en ejerskifteforsikring nemlig alvorlige skader i huset, som køberen ikke kender til ved overtagelsen.

Men i virkeligheden får de fleste en lang næse, når de anmelder en skade.

Sidste år anmeldte boligkøbere cirka 30.000 skader til deres ejerskifteforsikring. Men to ud af tre anmeldte skader udløste ikke en krone, skønner brancheorganisationen Forsikring & Pension.

- Mange forbrugere oplever, at det, de får, er langt fra det, de forventer. Det er en stor udfordring, siger underdirektør i Forsikring & Pension Pia Holm Steffensen.

- Det er ikke godt nok

At det kun er en tredjedel af de anmeldte skader, der dækkes, er udtryk for, at ordningen ikke fungerer, lyder kritikken fra flere sider.

- Hvis man anmelder skader og i så mange tilfælde får afslag, så er der helt oplagt noget galt, siger seniorjurist Jakob Steenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.

Også hos Danske Boligadvokater ser man kritisk på, at så lille en andel af de anmeldte sager udløser en dækning.

- Det er ikke godt nok. Det viser, at forbrugerne har en helt anden forventning til, hvad forsikringen skal dække, siger formand Niels Erlandsen.

De mener begge, at det burde være mere tydeligt, hvad ejerskifteforsikringerne egentlig dækker.

- Forventningsafstemningen er helt essentiel i den her ordning, siger Jakob Steenstrup.

Mange klager over ejerskifteforsikringerne

Men det handler ifølge Forbrugerrådet Tænk ikke kun om, at forventningsafstemningen ikke er god nok.

Den lave dækning handler også om, at forsikringsselskaberne ikke altid dækker, selv om kunden har ret til dækning, lyder det fra Jakob Steenstrup:

- Vi køber ikke præmissen om, at det udelukkende er forbrugerne, der har misforstået ordningen, for der er nogen, der bliver afvist, som ikke bør blive afvist.

Også hos Danske Boligadvokater har Niels Erlandsen oplevet, at det kan være svært at få medhold hos ejerskifteforsikringerne.

- Vi skulle gerne have en ordning, der dækkede endnu bedre, siger formand for Danske Boligadvokater, Niels Erlandsen.

Hvis man som kunde får afslag på at få dækket en skade af sit forsikringsselskab, kan man klage til Ankenævnet for Forsikring.

Her er ejerskifteforsikringer blandt de forsikringer, som forbrugerne klager mest over.

Flere end hver femte kunde, der sidste år klagede over sin ejerskifteforsikring, fik helt eller delvist medhold.

Brancheorganisation: Vi vil gerne ændre forsikringerne

Hos forsikringsselskabernes brancheorganisation, Forsikring & Pension, er man bevidst om, at der er tilfælde, hvor kunden får afslag på dækning, hvor selskabet burde dække.

- Det kan man jo kigge ned i ankenævnssagerne og blive bekræftet i, at de sager er der nogle af, men det er jo ikke mange, siger underdirektør Pia Holm Steffensen.

Hun er enig med Forbrugerrådet Tænk og Danske Boligadvokater i, at ordningen for ejerskifteforsikringer ikke fungerer godt nok.

Ifølge hende er det største problem, at der er stor forskel på, hvad kunderne forventer, og hvad ejerskifteforsikringen rent faktisk dækker.

- Produktet er ikke specielt kunderettet, det er ikke specielt klart, siger hun og fortsætter:

- Og det skylder vi egentlig forbrugerne at gøre bedre.

Branchen har et ansvar

Organisationen har derfor foreslået politikerne på Christiansborg at lave helt om på ejerskifteforsikringerne.

Ejerskifteforsikringerne er nemlig en del af den såkaldte huseftersynsordning, og det er derfor Folketinget, der bestemmer, hvad der skal stå i forsikringsbetingelserne, lyder det fra organisationen.

- Det er dem, der skal beslutte at lave det om. Det vi har er ikke godt nok, og det har vi et ansvar for at lave om, siger underdirektøren.

Men er selskaberne gode nok til at informere kunderne om, hvordan de er dækket, når så mange tror, de kan få dækning, men får et afslag?

- Selvfølgelig har branchen et ansvar for at orientere og informere, men det kan også være en svær opgave, netop fordi det er et meget svært forståeligt produkt, siger Pia Holm Steffensen.

Skal minde mere om en husforsikring

Organisationen foreslår derfor, at det nye produkt bliver et produkt, der minder mere om en husforsikring med et skema over de skader, forsikringen dækker og ikke dækker.

Der skal være en basisdækning, og så skal kunderne have mulighed for at tilvælge forskellige dækninger.

- Så man gør dækningen tydeligere, siger hun.

I dag dækker en ejerskifteforsikring eksempelvis ikke, hvis skaden er forventet i et hus på grund af husets alder. Og derfor kan den enkelte boligejer ikke gennemskue, om ejerskifteforsikringen dækker lige netop deres skade.

- Nogle af begreberne i den nuværende bekendtgørelse er meget elastiske, hvor man skal sammenligne med et tilsvarende hus, og det kan være svært for den almindelige forbruger at forstå, hvad det betyder, siger Pia Holm Steffensen.

Derfor skal den formulering ifølge organisationen ikke længere være der.

- Vi tror, at det vil betyde, at flere får dækning, men også at nogle kunder, inden de køber et hus, kan tage stilling til, om det er det hus, de vil have, siger Pia Holm Steffensen.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) vil ikke stille op til interview.

Men han skriver i en mail til DR Nyheder, at han tager bekymringerne alvorligt og har bedt sit embedsværk se nærmere på forslaget fra Forsikring & Pension.