Tvangsindløsning af TDC-aktier sat i værk

NTC, der ejer 88,2 procent af aktierne i TDC, er i fuld gang med at tvangsindløse de resterende aktier i teleselskabet. ATP er forundret over fremgangsmåden.

De fem kapitalfonde, der har opkøbt 88,2 procent af aktierne i TDC, har bedt TDC udnytte vedtægtsændringen fra tirsdagens generalforsamling og tvangsindløse de resterende aktier. (© DR)

Kampen om aktierne i den danske telegigant TDC fortsætter med to offensive udspil - et fra hver side.

ATP har i dag har stævnet TDC og NTC i kampen for mindretalsaktionærernes rettigheder, mens NTC vil udnytte vedtægtsændringerne fra tirsdagens generalforsamling og have sat gang i tvangsindløsningen af minoritetsaktionærernes aktier allerede i dag.

Nordic Telephone Company ApS, der består af de fem kapitalfonde, der har købt 88,2 procent af aktierne i TDC, har iværksat tvangsindløsningsprocessen ved fremsættelse af et skriftligt påkrav herom til TDC's bestyrelse, oplyser NTC i dag.

Forundret over NTC

Den handling vækker undren hos ATP's fondsdirektør Bjarne Graven.

- I den nuværende situation, hvor vi ved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal til at træffe en afgørelse, så synes jeg mildt sagt, at det er et noget specielt skridt NTC tager, når de opfordrer alle aktionærerne i TDC til at aflevere deres aktier til dem, siger Bjarne Graven Larsen til Ritzau.

Han mener, at en tvangsindløsning af aktierne i telekoncernen bør stilles i bero, til klagerne over den ekstraordinære generalforsamlings vedtægter er afgjort.

- Vi mener, den bør have opsættende virkning. Men det er jo en beslutning, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nu må træffe. Hvis styrelsen vælger at registrere vedtægtsændringen fra generalforsamling, så kan NTC køre videre. Hvis de ikke gør, så kan den ikke gennemføres, før domstolene har afgjort, om det er lovligt eller ej, siger Bjarne Graven Larsen.

Udgangspunktet er en kurs på 382 kroner

På TDC's ekstraordinære generalforsamling i tirsdags blev NTC's forslag om en tvangsindløsningsbestemmelse i TDC's vedtægter vedtaget af aktionærer, der repræsenterende 90,9 procent af den stemmeberettigede aktiekapital, derfor vil NTC nu udnytte bestemmelserne i de nye vedtægter og tvangsindløse de resterende aktionærer.

Tvangsindløsningen vil ske til 382 kroner per aktie reduceret med udbyttebetalinger eller andre udlodninger foretaget af TDC.

- Uanset om gennemførelsen af tvangsindløsningen forsinkes, vil en eventuel skønsmandsvurdering af indløsningsprisen være fikseret med dags dato som skæringsdato for den periode, der kan indgå i en sådan eventuel vurdering, skriver NTC.

FacebookTwitter