Uber bøjer sig ikke for ny taxilov

Selv om ny taxilov dømmer Uber ude, vil den amerikanske app fortsætte med at køre taxi i Danmark. Der er stadig en politisk åbning, lyder vurderingen.

Uber accepterer ikke umiddelbart ny lovgivning, der stiller krav til biler og chauffører. (Foto: © Simon Skipper, Scanpix)

Den politiske aftale om en ny taxilov holder fast i skrappe krav til taxichauffører i Danmark.

De skal være uddannede, og bilerne skal være indrettet med sædefølere, taxametre og kamera.

Ikke ligefrem taxiappen Ubers kop te.

Den amerikanske taxitjeneste slår sig op på, at enhver kan tage sin bil og køre kunder rundt fra a-b. Og selv om et bredt politisk flertal i går vedtog den nye taxilov, vil den amerikanske virksomhed ikke lade sig kue.

- Det er forældede krav og den politisk aftale er et tilbageskridt ikke kun for Uber, men for hele Danmark. Og det her handler ikke så meget om Uber, det handler om, hvordan Danmark tilgår ny teknologi, siger Kristian Agerbo, der er talsmand for Uber Nordic.

På slides i baggrunden gennemgik Agerbo Ubers forretning og nåede frem til konklusionen, at "Uber ikke giver op":

- Vi har ikke tænkt os at give op. Vi taler ikke kun på vegne af os selv, men også på vegne af 300.000 brugere og 2.000 chauffører. Vi har et ansvar over for dem. Et ansvar for at levere deres historie, siger Kristian Agerbo:

Uber vil samtidig via deres app spørge de 300.000 københavnske brugere, om de er enig i den nye taxibekendtgørelse, som et bredt politisk flertal i går kom til enighed om.

- Selvfølgelig kan man slå ny teknologi ihjel ved at lave en ny lovgivning, der er så stram, at man reelt slår den ihjel. Det er en tilbageskuende måde at lave lovgivning på, siger Kristian Agerbo, som samtidig vurderer den politiske holdning til Uber som fuld af 'uro'.

- Vi skal slå koldt vand i blodet og tænke på, at det her er en proces på vej mod ny lovgivning. Vi vil kigge på den, når den er på plads, og så vil vi overveje, hvordan vi lever op til den. Ny lovgivning burde skabe lige konkurrencevilkår. Men det her krav til taxameter, som er en forældet teknologi, er forkert, siger Kristian Agerbo.

Han forsikrer dog, at Uber vil efterkomme lovgivning, men har plan er om at gå hårdt ind i kampen for taxiloven.

- Vi skal huske, at den beslutningsproces ikke er slut endnu, siger Agerbo.

HOVEDPUNKTER I TAXIAFTALE:

 • Antalsbegrænsningen på taxitilladelser ophæves, så alle, der opfylder kravene til at kunne køre taxi, også har ret til at få en tilladelse.

 • De nugældende kommunegrænser for taxikørsel fjernes, så taxiselskaber kan operere på tværs af kommunegrænser over hele landet.

 • Fremadrettet kan man drive taxi i selskabsform, så erhvervet sidestilles med andre erhverv.

 • De, der kører andre former for erhvervsmæssig personbefordring som fx offentlig servicetrafik og handicapkørsel, får nu mulighed for at køre taxi på de tidspunkter, de ikke varetager anden erhvervsmæssig personbefordring.

 • Kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, så kommunerne betaler et beløb for, at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne.

 • Krav om erhvervskørekort afskaffes. Krav om førerkort opretholdes med en styrket chaufføruddannelse.

 • Fastholdelse af krav om sædefølere, videoovervågning og taxameter.

 • Det vil fortsat kræve en særlig indretning af køretøjerne, ligesom man som vognmand skal have tilladelse til at drive taxikørsel, og taxichauffører skal have et særligt førerkort

 • Ændringerne i lovgivningen indføres gradvist, således at antalsbegrænsningen indføres over tre år, mens vognmændene får fem år til at tilpasse bilerne til de nye udstyrskrav.

 • Den nye lov vil blive evalueret efter ét, tre og seks år for at følge, hvordan markedet og nye teknologiske muligheder udvikler sig.

 • Kilde: Transportministeriet