Uber-chauffører er skuffede - 1.500 andre må vente på afklaring

Tre af de fire tidligere Uber-chauffører vil anke store bøder for ulovlig taxikørsel.

Fire tidligere Uber-chauffører i Danmark har i dag fået store bøder i en sag, der bygger på skatteoplysninger fra Ubers europæiske hovedkvarter i Holland. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Skuffelsen er til at tage at føle på hos de fire tidligere Uber-chauffører, som i dag har fået store bøder for at køre ulovlig taxikørsel for kørselsfirmaet Uber i Storkøbenhavn i 2015.

Det fortæller de fire personers forsvarer, Eddie Rosenberg Khawaja.

- Mine klienter havde håbet på et andet resultat og er skuffede over de bøder, der er udmålt, siger han.

Bøderne ligger på henholdsvis 486.500 kroner, 110.000 kroner, 60.000 kroner og 40.000 kroner.

Forsvarsadvokaten og tre af de fire tidligere Uber-chauffører har derfor besluttet at anke dagens dom fra Københavns Byret - enten til frifindelse i landsretten eller for at få sat bøden ned.

Den fjerde person har forsvareren endnu ikke fået kontakt til.

Bøde på en halv million får konsekvenser

Alle fire Uber-chauffører vil blive berørt af bødernes størrelse, som det ser ud nu, oplyser forsvareren.

- Chaufførerne siger, at det er meget indgribende, og særligt når man bliver idømt en bøde på en halv million, har det helt naturligt konsekvenser for ens dagligdag og ens liv fremadrettet, siger forsvareren.

Bødestørrelserne har også spillet ind på overvejelserne om at anke byrettens dom til landsretten.

Den person, der har fået den største bøde på 486.500 kroner for at have kørt ulovlig taxi for Uber i 2015, har ifølge Københavns Byret udført 5.427 taxiture i 2015.

Har I fået noget indtryk af, hvorvidt Uber vil være behjælpelige i forhold til bøderne?

- Nej. Jeg kan sige meget firkantet, at der har selvfølgelig været drøftelser og samarbejde omkring sagen med Uber, siger forsvareren.

- Der er ikke nogen afklaring på, hvordan de for eksempel økonomisk støtter mine klienter, men det er drøftelser, der tages løbende med Uber.

Forsvarsadvokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja

Uber, som lukkede ned i Danmark i foråret, udtaler i dag, at de vil støtte chaufførerne.

- Vi er meget ærgerlige på vegne af chaufførerne, der er involveret, udtaler Sophie Schmidt, talsperson fra Uber.

- At støtte chaufførerne er en hovedprioritet, og vi støtter dem på mange måder. Hvordan det konkret sker, er mellem chaufførerne og os, og derfor kan jeg ikke kommentere i detaljer.

Hvorvidt det bliver økonomisk, oplyser firmaet altså ikke.

Centrale skatteoplysninger

Andre Uber-chauffører har tidligere fået bøder for at køre ulovlig taxi-kørsel for Uber, men her har bøderne været lavere, fordi de kun er blevet dømt for den konkrete tur, hvor politiet har stoppet dem med Uber-kunder i bilen.

Dagens dom bygger på skatteoplysninger fra 2015, som Ubers europæiske hovedkvarter i Holland har delt med hollandske skattemyndigheder. Med EU-lovgivningen i hånden er oplysningerne videregivet til de danske skattemyndigheder, som har delt dem med dansk politi.

Oplysningerne viser de danske Uber-chaufførers ture og indtægter i 2015.

Det er første gang, at disse skatteoplysninger bruges i sager mod Uber-chauffører, og netop brugen af Ubers skatteoplysninger som bevismateriale har været omdiskuteret i retten, hvor forsvareren har påstået, at oplysningerne ikke kunne bruges i retssagen.

Københavns Byret fandt dog frem til, at oplysningerne godt kunne bruges.

- Spørgsmålet har været, hvorvidt der er givet samtykke til, at de kunne bruges i den her strafferetlige sammenhæng, og retten er umiddelbart kommet frem til, at det kan man godt, siger Eddie Rosenberg Khawaja.

Også dette spørgsmål har givet anledning til overvejelser om at anke dommen, oplyser forsvareren.

1.500 sigtelser må vente 14 dage

De fire sager i dag har fungeret som prøvesager for Københavns Politi, der har sigtet cirka 1.500 andre tidligere Uber-chauffører for at have kørt ulovlig taxikørsel for Uber, men afventet dagens dom.

Nu lyder det fra politiet, at de vil vente på ankefristen på 14 dage, før de tager stilling til, om der skal rejses tiltale i den store bunke af ventende sager.

- Anklagemyndigheden har fået medhold i tiltalerne, og der er idømt store bøder svarende til chaufførernes bruttoindtægter ved kørslerne. Anklagemyndigheden afventer nu ankefristen. Vi kan derfor på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvad der skal ske med de verserende cirka 1.500 tilsvarende sager, udtaler senioranklager Elisabeth Boserup.

OBS: Artiklen er opdateret med nye oplysninger om, at tre ud af de fire tidligere Uber-chauffører har besluttet sig for at anke dagens dom.