Uber lukker i Danmark

Uber oplyser på et pressemøde, at det er slut med at drive personkørsel i Danmark efter politisk aftale om en ny taxilov. - Det er ikke nødvendigvis et farvel til Danmark, det er en besked, siger talsmand.

Uber lukker ned for al transport i Danmark.

Det oplyser Uber på et pressemøde ovenpå den politiske aftale om en ny taxilov, som blev indgået i sidste måned.

- Med udgangspunkt i de barrierer og med udgangspunkt i, at vi har løst tryg, sikker og pålidelig transport i København, så har vi besluttet, at Uber lukker tjenesten i Danmark, siger talsmand for Uber Nordic, Kristian Agerbo.

- Det gør vi på grund af den politiske aftale i Danmark.

Tirsdag den 18. april lukker Uber endeligt ned for kørslen i Danmark, samtidig fjernes den populære app.

2.000 chauffører i Danmark

Siden Uber-tjenesten kom til Danmark i 2014, har den voldt myndighederne problemer, fordi Ubers chauffører og biler ikke har efterlevet taxibekendtgørelsen.

I sidste måned indgik et politisk flertal en ny aftale, der tvinger Ubers chauffører til blandt andet at installere et taxameter.

- Den lovgivning, som ligger på bordet nu, den må vi tage konsekvensen af, og vi kan ikke leve med den, som den ser ud nu. Det kan chauffører og passagerer heller ikke. Derfor har vi besluttet at lukke.

Ifølge Uber har tjenesten 2.000 chauffører i Danmark og 300.000 kunder.

- Det, der er Ubers prioritering nu, er selvfølgelig at støtte alle de chauffører, der har brugt Uber gennem tiden. At tage os af dem og hjælpe dem, så de har den hjælp og støtte, de har behov for, siger Kristian Agerbo.

Fortsætter i Aarhus

Selv om Uber nu formelt lukker ned i Danmark, er det ikke nødvendigvis et endeligt farvel, lyder det fra Ubers talsmand.

- Uber forlader ikke Danmark. Vi beholder vores udviklingscenter i Aarhus med mere end 40 højtuddannede medarbejdere, der udvikler Ubers teknologi til gavn for brugere i hele verden.

- I takt med at teamet i Aarhus vokser, håber vi, at Danmark vil leve op til sit omdømme som et teknologivenligt land og lade danskerne få glæde af det udviklingsarbejde, vi udfører lokalt i Århus, siger Kristian Agerbo.

- Vi er ærgerlige over, at teknologien, som udvikles i Danmark, ikke kan bruges i Danmark. Men det håber vi selvfølgelig ændres, siger Kristian Agerbo.

Det er især fastholdelsen af krav om sædefølere, videoovervågning og taxameter, som har gjort for ondt på Uber.

Oveni i irritationen om kravene til chaufførernes biler, lagde Agerbo på pressemødet også vægt på, at der de næste fire år kun kommer 125 tilladelser i kvartalet til folk, der vil køre taxikørsel.

Det gør det svært for selskabet at køre videre.

HOVEDPUNKTER I TAXIAFTALE:

 • Antalsbegrænsningen på taxitilladelser ophæves, så alle, der opfylder kravene til at kunne køre taxi, også har ret til at få en tilladelse.

 • De nugældende kommunegrænser for taxikørsel fjernes, så taxiselskaber kan operere på tværs af kommunegrænser over hele landet.

 • Fremadrettet kan man drive taxi i selskabsform, så erhvervet sidestilles med andre erhverv.

 • De, der kører andre former for erhvervsmæssig personbefordring som fx offentlig servicetrafik og handicapkørsel, får nu mulighed for at køre taxi på de tidspunkter, de ikke varetager anden erhvervsmæssig personbefordring.

 • Kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, så kommunerne betaler et beløb for, at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne.

 • Krav om erhvervskørekort afskaffes. Krav om førerkort opretholdes med en styrket chaufføruddannelse.

 • Fastholdelse af krav om sædefølere, videoovervågning og taxameter.

 • Det vil fortsat kræve en særlig indretning af køretøjerne, ligesom man som vognmand skal have tilladelse til at drive taxikørsel, og taxichauffører skal have et særligt førerkort

 • Ændringerne i lovgivningen indføres gradvist, således at antalsbegrænsningen indføres over tre år, mens vognmændene får fem år til at tilpasse bilerne til de nye udstyrskrav.

 • Den nye lov vil blive evalueret efter ét, tre og seks år for at følge, hvordan markedet og nye teknologiske muligheder udvikler sig.

 • Kilde: Transportministeriet