Udbytteskandale: Skatteminister vil snakke alvor med Tyskland

Tyske myndigheder undlod at advare Danmark, selvom dokumenter viste, at vi var et mål for svindel med udbytteskat.

Der er vrede hos flere politikere, efter DR har afsløret, at Tyskland i tre år kendte til plan om mulig skattesvindel mod Danmark.

Allerede i 2012 beslaglagde tysk politi en detaljeret plan hos en af de formodede bagmænd. Planen nævner Danmark som muligt mål. Men den information blev aldrig delt med myndigheder i andre lande, bekræfter statsanklageren i Frankfurt.

Eksperter vurderer, at var mistanken blevet sendt videre til Skat i Danmark, kunne det have forhindret den formodede svindel for 12,7 milliarder kroner.

- Det er meget, meget uheldigt. Hvad der præcist er sket i den her sag, og hvad tyskerne har gjort, det skal de have mulighed for at forklare, siger den danske skatteminister Karsten Lauritzen (V).

"EU-regler virker ikke"

DR har sammen med medier i hele Europa afsløret, hvordan et netværk af finansfolk, advokater og storbanker har foretaget spekulation med udbytteskat for 410 milliarder kroner i 10 forskellige lande.

Efter afsløringerne vil skatteminister Karsten Lauritzen (V) nu kontakte den tyske regering for at lave en aftale om at udveksle oplysninger om mulig skattesvindel.

- De her fora i EU fungerer ikke voldsomt effektivt. Derfor skal vi have dem til at fungere, men det tager år med europæisk bureaukrati, siger ministeren.

- Hvis vi på den korte bane skal have noget, der fungerer, skal vi lave land-til-land aftaler. Det vil jeg tage initiativ til, at vi gør, startende med Tyskland, siger Karsten Lauritzen.

Finansielt "FBI"

EU har ellers regler, der skal sikre, at medlemslandene advarer hinanden, hvis de får mistanke om skattesvindel mod et andet land.

Men EU’s regler virker slet ikke i praksis, mener Jeppe Kofod, der er medlem af EU Parlamentet og ordfører for Socialdemokraterne indenfor skattesnyd og økonomisk kriminalitet.

- Tyskland har klokkeklart overtrådt EU-traktaten. Der står helt klart og tydeligt, at alle lande er forpligtet til loyalt at samarbejde omkring ting, der kan skade andre lande, mener Jeppe Kofod.

I erkendelse af at reglerne ikke har virket, foreslår Jeppe Kofod (S) at man opretter et slags finansielt ”FBI” i EU, som de har de i USA.

- Vi skal have central koordination på EU-niveau, altså en slags finansiel efterretningstjeneste, som hurtigt deler oplysninger med vores myndigheder nationalt, foreslår Jeppe Kofod.

EU’s økonomikommissær Pierre Moscovici siger, han er chokeret over skandalens omfang.

- Vi skal tage ved lære af denne skandale, fastslår kommissæren.

- Folk vil ikke finde sig i det længere, og derfor har vi brug for bedre regler. Vi har brug for at forstærke den automatiske udveksling af informationer og bedre administrativt samarbejde mellem medlemslandene, mener Pierre Moscovici.

Tysk anklager afviser kritik

Det var statsanklageren i Frankfurt, der under en stor politiaktion beslaglagde planen hos en af de mistænkte bagmænd. Planen blev udarbejdet, fordi gruppen ønskede at udvide deres spekulation i udbytteskat i Tyskland til andre lande i Europa.

Danmark står nævnt i dette dokument, som eksperter beskriver som en "masterplan" for spekulation i udbytteskat. Tysk statsanklager beslaglagde planen, men gav den aldrig videre til andre lande.

I Tyskland bekræfter talsmand Alexander Badle fra statsanklageren i Frankfurt, at de ikke delte de beslaglagte informationer med Danmark eller de andre lande, som blev omtalt i planen.

I en mail til DR Nyheder skriver han, at det var vurderingen, at den spekulation der foregik i Tyskland ikke fungerede i Danmark. Derfor var der intet grundlag for at dele informationerne med de danske myndigheder.

Den tyske professor i international skatteret Christoph Spengel har gennemgået sagen og fastlår, at Tyskland havde grund til at advare Danmark.

- Hvis det dokument, var blevet sendt til Danmark i 2012, kunne spekulationen med udbytteskat være blevet stoppet før 2015, siger Christoph Spengel, der forsker ved Mannheim Universitet.

EU’s kommissæren med ansvar for skat, Pierre Moscovici, lover, at han vil arbejde for strammere regler.

- Det er kapitalismens etik, de prøver at maksimere deres profitter og tiltrække kunder, og derfor tænker de måske, at det er klogt at udbytte huller og fejl i skattesystemet. Det er ikke sådan det bør være, mener EU’s kommissær for økonomi, siger Pierre Moscovici.

Facebook
Twitter