Udbytteskandalen: Shah skal retsforfølges i Danmark

Britisk finansmand vil stå foran en dansk dommer, hvis det lykkes at få ham udleveret fra Dubai.

Den 49-årige brite med indiske rødder menes at befinde sig i Dubai i de Forenede Arabiske Emirater. (Foto: B1 © B1)

Den hovedmistænkte finansmand i udbytteskandalen Sanjay Shah kan se frem til mødet med danske dommere i en dansk retssal, hvis det lykkes at få ham udleveret fra Dubai.

Det står nu klart, efter at danske og britiske myndigheder er blevet enige om en aftale om, hvor den britiske finansmand i givet fald skal retsforfølges.

- Britiske og danske myndigheder er enige om, at retsforfølgningen af det spor, der handler om klart den største del af bedrageriet, på nuværende tidspunkt bør forankres i Danmark. Det skal ske for at sikre størst mulig fremdrift i forhold til at få stillet bagmændene til ansvar for den formodede svindel, siger Kirsten Dyrman, konstitueret chef i Bagmandspolitiet (SØIK).

I den omfattende sag om svindel med refusion af udbytteskat, menes Danmark alene at være være svindlet for 12,7 milliarder kroner.

Langt hovedparten af svindlen anklages Sanjay Shah for at være ansvarlig for i samarbejde med et netværk af britiske og amerikanske finansfolk og velhavere.

Ifølge DR's oplysninger har repræsentanter for den danske rigsadvokat været i London for at forhandle med britiske myndigheder om, hvordan man i givet fald skal håndtere en eventuel retssag mod Sanjay Shah.

Her er man altså blevet enige om at forankre det i Danmark, hvormed en kommende retssag sandsynligvis vil køre i retten i enten København, Glostrup eller Lyngby.

Bagmandspolitiet har efterforsket sagen siden august 2015. Det er sket i samarbejde med politi i Storbritannien, Tyskland, Belgien og USA og muligvis flere andre lande.

- SØIK’s efterforskning vedrører flere forskellige netværk af personer og selskaber med komplekse udenlandske relationer. Efterforskningen foretages derfor i nært samarbejde med en række andre lande - bl.a. Storbritannien. I forbindelse med samarbejdet vurderes det løbende, hvor de enkelte dele af sagen bør forankres for at sikre den mest optimale fremdrift, siger Kirsten Dyrman.

Sagen om svindel med udbytteskat involverer samlet set hundredvis af finansfolk, firmaer og banker i fortrinsvis London, Dubai, New York og Frankfurt og har ramt store dele af Europa.

I Danmark er efterforskningen ifølge DR's oplysninger inddelt i to.

Den såkaldte operation reclaim mod fortrinsvis Sanjay Shah og netværket omkring ham samt operation blackbox, der er centreret omkring den tyske bank North Channel Bank i Mainz, som amerikanske rigmænd i samarbejde med tidligere ansatte hos Sanjay Shah har udbyttet til at kopiere Shahs formodede svindelnummer i mindre målestok.

I alt er Danmark svindlet for 1,1 milliarder kroner via den tyske bank:

- SØIK har på tilsvarende måde påtaget sig ansvaret for retsforfølgningen af et andet spor i udbyttesagen, hvor den tyske bank North Channel Bank ved Retten i Glostrup fik en bøde på 110 millioner kroner for at have bedraget den danske stat i forbindelse med uretmæssig tilbagesøgning af udbytteskat. Denne afgørelse var den første store milepæl i retsopgøret om den formodede svindel mod den danske statskasse, siger Kirsten Dyrman.

Aktier, udbytte og skat

  • Når en virksomhed giver overskud, kan den vælge at udbetale en del af overskuddet til sine ejere, aktionærerne. Dem, der ejer en aktie i virksomheden kan altså - én gang om året, når der er generalforsamling – få en del af overskuddet udbetalt i form af et udbytte.

  • Når aktionærer modtager udbytte, skal de betale skat af det. Det kaldes udbytteskat.

  • I Danmark er satsen for udbytteskat 27 procent. De penge tilbageholdes automatisk af skat.

  • Men Danmark har særlige skatteaftaler med flere lande i verden. Det betyder, at visse selskaber i visse lande har mulighed for at få refunderet den udbytteskat, som skattevæsenet i Danmark har tilbageholdt. Blandt andre små amerikanske pensionskasser har skattefrihed, som betyder, at de ikke skal betale udbytteskat i Danmark.

  • Men ifølge de danske myndigheder har hundredvis af pensionskasser og selskaber fået refunderet udbytteskat, som de slet ikke har betalt. I alt har Skat fra 2012 til 2015 fejlagtigt udbetalt 12,7 milliarder kroner i refusion af udbytteskat.

FacebookTwitter