Udenlandske professorer får bøder for at være censorer

Der verserer lige nu 14 sager med universitetsansatte, der er kommet i klemme i dansk lovgivning ved at formidle deres viden.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg fastslår, at reglerne på området ikke skal laves om. (Foto: Mads Claus Rasmussen © (c) Scanpix)

Udenlandske professorer, adjunkter og lektorer oplever i stigende grad, at de bliver ramt af bøder og politianmeldelser for at udføre deres arbejde med at formidle deres forskning.

Det sker, fordi myndighederne ikke mener, at de ansatte, der ikke er EU-borgere, har ret til at have opgaver uden for deres universiteter, uden en særskilt dispensation.

En række ansatte har enten fået bøder eller er blevet politianmeldt, fordi de har holdt foredrag, været censorer eller har holdt gæsteforelæsninger uden for deres eget universitet.

Og det må de ikke i forhold til deres arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, der kun giver dem tilladelse til at arbejde på deres eget universitet.

- Vi får nogle rigtig triste medarbejdere ud af det her, som sikkert vil overveje om de er så velkomne i Danmark, siger Anders Bjarklev, rektor på Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

Kendt på alle universiteter

Ifølge Danske Universiteter, der er paraplyorganisation for de danske universiteter, verserer der i øjeblikket 14 sager.

Da Rektorkollegiet, som er sammenslutningen af rektorer i Danmark, holdt møde tirsdag, var de mange problemer for de ansatte et punkt på dagsorden.

Rektorerne har ikke den store forståelse for, at myndighederne i deres øjne har ændret praksis i deres tolkning af reglerne.

- Det er et problem som er kendt af alle universiteterne i landet. Vi oplever, at det er en naturlig del af arbejdet for en universitetsansat også at hjælpe andre universiteter. Det vil sige at deltage i censuropgaver og opgaver for andre universiteter, end der hvor man lige er ansat, fortæller Anders Bjarklev, der er formand for Rektorkollegiet og rektorDTU.

Men er det ikke fair nok, at de ansatte skal følge reglerne?

- Jo, selvfølgelig er det fair. Men jeg tror, at det er meget overraskende for de fleste, at det ikke er at følge reglerne, at passe sit arbejde. Så hvis man som ansat på DTU går ud og laver et censorjob på Københavns Universitet, så kan du blive ramt af bøder. Det er der ingen, der har fantasi til at forestille sig, siger han.

På Danmarks Tekniske Universitet, hvor Anders Bjarklev er rektor, har man haft tre sager.

- På DTU har vi kendskab til tre sager. Ved to af lejlighederne har vi benyttet udenlandske kollegaer fra andre universiteter, der har været censorer på DTU. Vi får givetvis bøder på DTU for at gøre det, ligesom de som har været her for at hjælpe os får bøder, siger han.

Årsagen til politianmeldelserne og bøderne skyldes, at man som borger for et land uden for EU ikke kan have arbejde uden en særskilt arbejdstilladelse. Og den seneste tid har udlændingemyndighederne vurderet, at en del ansatte på universiteterne har brudt reglerne, og det har ført til politianmeldelser.

Loven skal ændres

Formanden for DJØF, Lisa Herold Ferbring, mener nu, at det er på tide, at politikerne får lavet lovgivningen om.

- Man skal have ændret loven. Jeg tænker, at det aldrig har været politikkernes intention at afskære forskere formidling af deres forskning, som vi ved er så vigtig ud for universitetslovgivningen, siger hun.

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), der hører under Udlændingeministeriet, der har sendt de mange sager til politiet. Her fastslår udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, at reglerne skal overholdes.

- Grundlæggende skal reglerne ikke laves om, men jeg vil gerne være med til at se på om det kan gøres mere smidigt for eksempel for professorer, der skal ud og holde foredrag, siger hun.

Hun åbner samtidig op for, at det kan være, at reglerne skal blødes op.

- Jeg mener, at det kan være i alles interesse, at en professor, der er kommet her til landet, kan udbrede sin viden i foredrag, være censor og andre ting, der er relateret til det job man har, siger Inger Støjberg.

På universiteterne er de bange for det signal, som det her sender. Kan du forstå det?

- Jeg har ikke hørt, at det skulle være svært at få professorer og andet dygtigt personale til Danmark, og sådan skal det selvfølgelig også være i fremtiden. At vi kan tiltrække den arbejdskraft vi har brug for, siger ministeren.

I et skriftligt svar skriver SIRI, at reglerne for udenlandske ansatte ved danske universiteter for nylig er blevet lempet.

Det betyder, at det ikke er i alle tilfælde, at man skal søge en særskilt tilladelse til at arbejde som censor ved et andet universitet. Det kræves dog, at det indgår i jobbeskrivelsen og er en specifik del af ansættelsen.