Udgifter til arbejdsløshed fordoblet

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udgifterne til arbejdsløse er næsten fordoblet.

Større udgifter i forbindelse med arbejdsløshed. (Foto: DR © DR)

Den stigende arbejdsløshed de senere år har resulteret i en kraftig stigning i udgifter til arbejdsløse.

Således er udgifterne næsten fordoblet mellem 2008 og 2009, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge voksede fra 8 milliarder kroner i 2008 til 15 milliarder kroner i 2009, viser en opgørelse over udgifter til sociale ydelser i 2009.

Udviklingen hænger sammen med den lave ledighed i 2008, der blev afløst af kraftigt stigende ledighed i 2009.

De samlede sociale udgifter til arbejdsløshed og beskæftigelse voksede i samme periode 46 procent.

Til trods for en stor stigning i arbejdsløshedsudgifterne i 2009 lå udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge under udgiftsniveauet i 2006.

De nye tal fra Danmarks Statistik viser desuden, at de samlede sociale udgifter steg med syv procent. Udgifterne udgjorde 554 milliarder kroner i 2009 mod 516 milliarder i 2008.

Facebook
Twitter