Udlejere taber lejesager på stribe i Huslejenævnet

To ud af tre udlejere bliver pålagt at sætte huslejen ned af landets huslejenævn. Det viser den første opgørelse af tallene nogensinde.

Udlejerne taber omkring to ud af tre sager om størrelsen på huslejen i de kommunale huslejenævn. (© Lejerbo)

Lejere i private ejendomme betaler oftest for meget i husleje. I hvert fald ifølge landets huslejenævn.

I 80 ud af 131 sager i landets huslejenævn er udlejerne blevet pålagt at sætte den månedlige husleje ned. Dermed taber udlejerne omkring to ud af tre sager.

Det viser en opgørelse, som Ministeriet for By, Bolig og Landsdistrikter har foretaget af det seneste halve års afgørelser i landets huslejenævn vedrørende udlejning af mindre beboelser. Det er første gang, en præcis opgørelse af afgørelserne på landsplan foretages. Men tallene overrasker ikke Jesper Larsen, cheføkononom i Lejernes Landsorganisation.

- Det bekræfter, at alt for mange lejere bor til for høje huslejer, siger han til DR Nyheder.

Forhåndsgodkendt husleje

Det kan være svært som udlejer at vide, hvad man må tage for at leje sin bolig ud. Den erkendelse er boligminister Carsten Hansen (S) også nået frem til. Derfor får private udlejere fra på mandag den 1. april mulighed for at henvende sig til huslejenævnene og få forhåndsgodkendt lejestørrelsen mod et gebyr på 3.500 kroner. Det vil forhåbentlig få antallet af sager i de kommunale huslejenævn til at falde.

- Jeg har den målsætning, at vi får antallet af sager om alt for høj husleje bragt lidt ned, siger boligminister Carsten Hansen (S) til DR Nyheder.

Som lejer koster det fortsat 135 kroner at klage til huslejenævnet over huslejens størrelse. Hos Sammenslutningen af Private Udlejere mener Mark Jensen, der er kandidat til kommunalvalget i Gladsaxe for Liberal Alliance, at forhåndsgodkendelsen er alt for dyr.

- Vi synes, det er et problem, at det koster 3.500 kroner for udlejerne, når lejeren kan stille det samme spørgsmål for 135 kroner, siger Mark Jensen.

Højere priser end almennyttige boliger

I Sammenlutningen af Private Udlejere, SAPU, modtager indehaver Mark Jensen ofte opkald fra udlejere, der har tabt en lejesag i huslejenævnet. Han mener ikke, at lejeloven tager højde for, at boligmarkedet har ændret sig drastisk de seneste par år. Man kan som udlejer langt fra tage det samme i leje for sin bolig, som man selv har af udgifter ved at eje den. Det er mange udlejere ikke klar, og derfor udlejerne størstedelen af sagerne ved huslejenævnet. - Mange af dem ender med at blive dybt ulykkelige, for de bliver jo presset voldsomt økonomisk, siger han.

Tendensen bekræftes af en analyse foretaget af Real Dania. Heraf fremgår det, at mens lejere i almennyttige boliger i gennemsnit betaler 628 kroner for hver kvadratmeter om året, så betaler lejerne på det private boligmarked i gennemsnit 759 kroner for hver kvadratmeter om året.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk