Udlejning af bolig, bil og båd: Regeringen vil give dig gulerod for at betale skat

Udlejere kan få højere fradrag, hvis de indberetter skat gennem digitale tjenester som Airbnb og Gomore.

12.000 ekstra skattefrie kroner.

Det er, hvad en boligudlejer hvert år vil kunne se frem til som et større bundfradrag, hvis det står til regeringen.

Forslaget er bare et blandt 22 punkter i regeringens nye strategi for deleøkonomi.

Foruden ændringen af fradraget fra 24.000 kroner til 36.000 kroner i indtægter fra korttidsudlejning af helårsboliger og sommerhuse, så skal der sættes et loft på 90 udlejningsdage årligt.

Men det forudsætter, at en digital tredjepart - som eksempelvis den populære udlejningsplatform Airbnb - indberetter den enkelte udlejers skatteoplysninger til de danske skattemyndigheder.

Ellers får man ikke glæde af det ekstra bundfradrag, og man må fremover kun udleje sin bolig 30 dage om året.

- Boligen er et af de mest populære områder for deleøkonomi, men mange borgere er i dag usikre på, hvilke regler der gælder for korttidsudlejning af deres bolig, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

Mange bruger Airbnb

Antallet af overnatninger og værter på udlejningsportalen Airbnb er de seneste par år steget markant i Danmark.

Fra 2015 til 2016 steg antallet af overnatninger fra 1,7 millioner til tre millioner, mens antallet af udlejere steg fra 21.000 til 30.000, har virksomheden selv tidligere oplyst.

Sådan vil regeringen ændre udlejningsreglerne

 • Regeringen vil forenkle fradraget ved udlejning af sommerhuse og helårsboliger, så alle danskere sikres et bundfradrag på 36.000 kr. Bundfradraget betinges af, at skatteyderen benytter en tredjepart (fx en digital platform), der indberetter brugernes fulde indtægter til skattemyndighederne.

 • En minimumsgrænse for privat kortidsudlejning på 90 dage, hvis der benyttes en tredjepart (fx en digital platform), der indberetter. Hvis der benyttes en tredjepart (fx digital platform), der ikke indberetter skatteoplysninger automatisk, vil der kunne udlejes i 30 dage. I begge tilfælde kan kommunen forhøje grænsen.

 • Nyt bundfradrag for privat udlejning af hhv. bil og båd på 5.000 kr. Bundfradragene betinges af, at skatteyderen benytter en tredjepart (fx en digital platform), der indberetter brugernes fulde indtægter til skattemyndighederne.Kilde: Strategi for vækst gennem deleøkonomi

Men det har indtil nu været svært for Skat at få del i oplysninger om de mange potentielle skattekroner, der passerer gennem udlejningstjenesten, da Airbnb i dag ikke indberetter deres brugeres indtægter.

Hvis man i fremtiden accepterer, at Airbnb eller anden tredjepartstjeneste automatisk indberetter ens skatteoplysninger, så vil det give skattemyndighederne mulighed for at få indblik i udlejernes indtægter.

- Derfor fastsætter vi nu nogle regler med tilpas attraktive vilkår for korttidsudlejning, og som samtidig understøtter systematisk skatteindberetning, siger Ole Birk Olesen.

Lille gulerod på bil- og bådudlejning

Også tjenesten Gomore, hvor man kan tilbyde et lift eller udleje sin privatbil, er i de senere år blevet en populær måde at tjene ekstra penge for bilejere.

Derfor vil regeringen også indføre et helt nyt fradrag for biludlejning. Her vil regeringen give udlejere et bundfradrag på 5.000 kroner årligt. Det samme gælder, hvis man har en båd, man vil udleje.

Men igen er betingelsen, at man skal indberette sine indtægter gennem en digital platform.

- På den måde får danskerne mere gunstige skattevilkår – og skattemyndighederne har større sikkerhed for, at alle betaler den rette skat. Det tager vi et stort skridt i retning af i dag, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Alle 22 punkter i udspillet

 • Servicefunktion, der giver virksomheder ét sted at henvende sig om deleøkonomiske spørgsmål til myndighederne og samler vejledninger om regler om deleøkonomi på en ny hjemmeside (deleøkonomien.dk)

 • Deleøkonomisk panel som skal informere erhvervsministeren om status på aktuelle udfordringer og muligheder.

 • Indsats i EU for øget samarbejde om at afklare regler for deleøkonomiske virksomheder i andre EU-lande. Trygge og tillidsfulde brugere og udbydere 4. Vejledningsindsats over for borgere og virksomheder.

 • Dialog med forsikringsbranchen og platforme om behov for regelafklaring og forsikringsforhold i deleøkonomien.Indberetning af indtægter fra deleøkonomien til skattevæsenet

 • Regeringen vil udvikle en digital indberetningsløsning, som både digitale platforme og digitale betalingsløsninger kan anvende til at sende oplysninger om deres brugeres indtægter til skattevæsenet. Deleøkonomiske skattefradrag

 • Regeringen vil forenkle fradraget ved udlejning af sommerhuse og helårsboliger, så alle danskere sikres et bundfradrag på 36.000 kr. Bundfradraget betinges af, at skatteyderen benytter en tredjepart (fx en digital platform), der indberetter brugernes fulde indtægter til skattemyndighederne.

 • Nyt bundfradrag for privat udlejning af hhv. bil og båd på 5.000 kr. Bundfradragene betinges af, at skatteyderen benytter en tredjepart (fx en digital platform), der indberetter brugernes fulde indtægter til skattemyndighederne.

 • Drøftelse af deleøkonomiens betydning for arbejdsmarkedet i Disruptionrådet.

 • Undersøgelse af mulige harmoniseringer/forenklinger af begreber som erhvervsdrivende og forbruger på udvalgte områder.

 • Vejledning til a-kasser og jobcentre om deleøkonomi og ydelsesregler mv.

 • Fremme af digitale løsninger, der samtænker det kollektive trafiktilbud med fx taxi og delebiler.

 • En minimumsgrænse for privat kortidsudlejning på 90 dage, hvis der benyttes en tredjepart (fx en digital platform), der indberetter. Hvis der benyttes en tredjepart (fx digital platform), der ikke indberetter skatteoplysninger automatisk, vil der kunne udlejes i 30 dage. I begge tilfælde kan kommunen forhøje grænsen.

 • Ændring af reglerne for udlejning af fritidsfartøjer.

 • Videreudvikling af platformen challenges.dk for at styrke det offentliges adgang til innovative løsninger.

 • Aarhus som deleøkonomisk forsøgsby. Gode vilkår for international skalering af deleøkonomiske platforme

 • Indsats for digitaliseringsklar lovgivning i EU, som tager højde for deleøkonomiske forretningsmodeller.

 • Indsats for gode europæiske rammevilkår for online platforme. Skabe viden om deleøkonomien

 • Indsats for harmoniseret dataindsamling i EU-regi, herunder fælles definition af deleøkonomien.

 • Dialog med platforme om deling af platformes data med det offentlige.

 • Bedre måling af deleøkonomiens udvikling og effekt.

 • Løbende følge deleøkonomiens udvikling i DanmarkKilde: Strategi for vækst gennem deleøkonomi

Facebook
Twitter