Udlicitering kan ofte ikke betale sig

Det er svært at se effekt fra udlicitering af offentlige opgaver - især ved ældrepleje og børnepasning.

Specielt på børne- og ældreområdet er der ikke synlige gevinster ved udlicitering, viser analyse (Foto: © Birgitte Melbye, DR)

Udlicitering af offentlige opgaver har længe været på den politiske dagsorden, men forskerne har svært ved at se, at det har nogen stor positiv effekt.

Ti års erfaringer

Det viser en gennemgang af danske og internationale erfaringer med udlicitering de seneste 10 år.

- De dokumenterede økonomiske effekter er generelt mindre end det ofte fremstilles i debatten, siger Ole Helby Petersen, forsker ved AKF, Anvendt Kommunalforskning, der står bag gennemgangen.

Særligt på bløde velfærdsopgaver som børnepasning, ældrepleje og uddannelse mangler der dokumentation for gevinsterne.

- Her er der ikke belæg for at sige, at udlicitering generelt giver bedre eller billigere serviceydelser for skattekronerne, siger Ole Helby Petersen.

Små besparelser ved udlicitering

Generelt viser analyserne, at der er forholdsvis små besparelser at hente ved at udlicitere på tekniske områder som veje, vandforsyning, affald og rengøring.

Men kun få af analyserne medregner omkostninger til selve udbudsforretningen. Desuden har de fleste ikke rigtig belyst, hvad der sker med kvaliteten af det arbejde, der bliver udført.

- En besparelse på 10 eller 15 procent på vedligeholdelse af veje eller rengøring af sygehuse giver ingen mening i sig selv, hvis ikke det kan påvises, at kvaliteten er den samme, siger Ole Helby Petersen.

Faldende tilfredshed blandt ansatte

Analyserne viser til gengæld klare tegn på, at udliciteringen påvirker medarbejderes løn og arbejdsvilkår negativt. Der er tegn på en faldende tilfredshed blandt de udliciterede medarbejdere.

Analysen fra AKF får den faglige organisation FTF til at advare politikerne mod flere "udliciteringseventyr", før man får området bedre belyst.

- Vi er bekymrede for, at man bruger en masse offentlige ressourcer på at konkurrenceudsætte offentlige opgaver - i bedste fald til ingen verdens nytte, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.