Udtjente vindmøller hober sig op på lossepladser

Udtjente vindmøllevinger bliver i dag smidt på lossepladsen eller til nød brændt, for det er billigere end at genanvende materialerne.

(Foto: DR- Johnny Krone)

Udtjente vindmøllevinger bliver et stigende problem i Danmark, for i takt med at møllerne forældes, vil affald af glasfibervinger hobe sig op på lossepladserne, skriver Nyhedsmagasinet Ingeniøren.

-Desværre er deponering den billigste måde at slippe af med udtjente vinger på, siger Henrik Wejdling fra Dansk Kompetencecenter for Affald, Dakofa, og tilføjer, at teknikkerne til genvinding findes, men at det koster mere end at deponere.

Et firma, der har specialiseret sig i at genanvende vingerne ved forgasning er Refiber.
Forgasningsteknikken kan nedbryde vindmøllevinger til glasfibre og syntesegas, hvor glasfibrene samles til isoleringsmateriale, og pyrolysegassen bruges til el- og varmeproduktion.

Loven står i vejen

Direktør i Refiber, Erik Grove-Nielsen, siger, at det er lovgivningen, der står i vejen for en ordentlig genanvendelse.
- I dag er der i nogle landsdele ‘billige huller', man kan kaste affaldet i, så det ikke kan betale sig at genanvende, siger Erik Grove-Nielsen til Nyhedsmagasinet Ingeniøren.

Han mener, at deponeringsafgiften er så lav, at det ikke kan betale sig at hugge vingerne op og forgasse eller brænde dem. Derfor skal loven ændres, så der kommer økonomi i at genanvende, siger han.

- Investorerne til et genanvendelsesanlæg ser på, om der er huller i loven, og hvis der er det, er der ikke nogen, der vil investere i det, siger han.

Refiber har vist, at teknologien virker i et prototypeanlæg, men de har ikke midlerne til at opføre et fuldskalaanlæg.

Det eneste alternativ til deponering er i dag at brænde vingerne for dog at udnytte den mængde energi, de indeholder.