Undersøgelse: Flere lønmodtagere med fleksible arbejdstider har lange arbejdsuger

9 til 17-jobbet er på tilbagetog. Men fleksibiliteten bliver ofte betalt med gratis arbejde, siger forsker.

Flere lønmodtagere får fleksible arbejdstider. Det øger en tendens til gratis overarbejde, siger forsker. (Foto: AMIR COHEN © Scanpix)

Stadig flere lønmodtagere har flekstid, varierede eller selvtilrettelagte arbejdstider. Og typisk medfører det længere arbejdsuger end de normale 37 timer.

Ifølge ny forskning fra Rockwool Fonden havde 47 procent af danskerne fleksible arbejdstider i 2008 – i dag er det 62 procent af lønmodtagerne, der ikke har faste, regelmæssige arbejdstider.

- Mange tilrettelægger i dag selv deres arbejdsdag og bestemmer til en hvis grad, hvornår de møder ind og går hjem, så længe de arbejder de timer, der forventes af dem, siger forskningschef i Rockwool Fonden Jan Rose Skaksen.

Undersøgelsen viser samtidig, at andelen af danskere med lange arbejdsuger er stigende.

I dag arbejder 60 procent af de danske mænd over 40 timer om ugen mod 50 procent i 2008. For kvinder er der tale om en stigning fra 30 til 40 procent.

- Det er et ret markant skred over ti år, siger Jan Rose Skaksen.

Forsker tænder stress-alarm

Tallene fra Rockwool Fonden viser også, at der blandt lønmodtagerne med fleksible arbejdstider er en tendens til længere arbejdsuger.

For lønmodtagere med egen tilrettelæggelse af arbejdstiden er det over halvdelen, der arbejder 45 eller flere timer om ugen. For lønmodtagere med faste arbejdstider er det 18 procent.

Ifølge Henrik Lund, der er lektor og arbejdslivsforsker på Roskilde Universitet Center, RUC, så kan de fleksible arbejdstider være en dårlig forretning for lønmodtagerne.

Når vi bliver tilbudt fleksible eller selvtilrettelagte arbejdstider, så sker der nemlig ofte det, at vi arbejder flere timer end dem, vi bliver betalt for.

- Det at få fleksible arbejdstider bliver i høj grad betragtet som et privilegie, der let kan føre til, at man giver endnu flere timer tilbage, siger Henrik Lund.

Det giver grund til at tænde en advarslampe, mener han. For de lange arbejdstider kan føre til kronisk overbelastning og manglende restitution for den enkelte medarbejder.

- Det er bekymrende, hvis de her arbejdstider afspejler en høj arbejdsintensitet og et fortravlet liv, for så får vi problemer med stressrelaterede lidelser, siger han.

Ingeniørforeningen: Chefen bør vise ansvar

Hos den faglige organisation ingeniørforeningen IDA, der tæller 117.000 medlemmer, efterspørger mange medlemmer selv de fleksible arbejdstider.

Det kan gøre det lettere at få familieliv og fritidsinteresser til at passe ind arbejdslivet, siger formand for de ansattes råd Juliane Marie Neiiendam.

Men med fleksibiliteten risikerer man også, at arbejdsgiverne udnytter medarbejdernes taknemmelighed for at få opfyldt deres ønsker.

- Det er et stort plus selv at kunne tilrettelægge tiden, men faren ved det er, at man får lagt for meget tid i arbejdet, og at det bliver taget for givet af arbejdsgiveren.

Juliane Marie Neiiendam synes, arbejdsgiverne på eget initiativ burde tage en snak med de medarbejdere, der arbejder i over 45 timer om ugen.

- Så kan de tage fat i medarbejderen og sige 'hov, vi vil gerne have, at du holder til et langt arbejdsliv, så hvordan får vi nedbragt antallet af timer?'. Det burde være arbejdsgiverens ansvar, siger hun.

Arbejdsgivere: Den enkelte må sige fra

I Dansk Arbejdsgiverforening er man tilfreds med den stigende udbredelse af fleksible arbejdstider på arbejdsmarkedet.

Det gavner både virksomhederne og de ansatte selv, siger viceadministrerende direktør Pernille Knudsen.

- For virksomhederne giver det mulighed for at løse arbejdsopgaverne over et mere fleksibelt rum, mens det giver gladere medarbejdere, der bedre kan indrette deres liv.

Pernille Knudsen anerkender, at arbejdsgiverne har et ansvar for at deres ansatte trives på arbejdspladsen. Men det er først og fremmest den enkelte, der selv skal sige fra, hvis arbejdspuklen bliver for stor.

- Med den her form for selvledelse, der ligger i fleksibiliteten, der skal man også selv holde øje med, om man er ved at komme over grænsen for, hvor meget, man skal præstere på arbejdspladsen, siger hun.

FacebookTwitter