Undersøgelse: Skat blev lænset for 2,6 milliarder på én sommer

Ledende medarbejdere i Skat blev advaret helt op til afsløringen af svindlen, viser advokatundersøgelse.

Skat er i alt blevet svindet for 12,3 milliarder kroner i sagen om udbytteskat. Det svarer til 2.500 kroner per dansker. (Foto: ERik Refner © Scanpix)

Selvom Skat i løbet af sommeren 2015 modtog flere tip udefra om svindlen, fortsatte refusionerne af uberettiget udbytteskat helt frem til 6. august samme år, hvor Skat stillede udbetalingerne i bero.

Det viser advokatfirmaet Bech Bruuns redegørelse af det skriftlige materiale i udbyttesagen, som skatteministeriet i dag har offentliggjort.

De formodede svindlere fik i løbet af de få sommermåneder angiveligt udbetalt hele 2,6 milliarder kroner - ud af det samlede svindelbeløb på 12,3 milliarder kroner, som Skat refunderede fra 2007 til 2015.

DR's erhvervskorrespondent Thomas Svaneborg fortæller, at offentligheden stadig mangler at få at vide, hvad der helt præcist skete i sommeren 2015, fordi Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, bagmandspolitiet, ikke vil frigive alle detaljer om forløbet.

- Vi ved, at Skat fik flere tip om, at der noget helt galt med refusionen af udbytteskat, før man stoppede udbetalingerne helt den 6. august. Vi må bare ikke få at vide, hvem der tippede, og hvor konkrete tippene var, fortæller han.

To direktører skal interviewes

I kølvandet på skandalen om refusionen at uberettiget udbytteskat, hvor bagmandspolitiet betragter den britiske rigmand Sanjay Shah som hovedmistænkt, er store dele af Skats ledelse blevet skiftet ud.

Undersøgelsen fra Bech Bruun, der har gransket 15 embedsfolk i Skat og Skatteministeriet, retter søgelyset mod to tilbageværende ledende medarbejdere i Skat - en underdirektør og en direktør.

De skal nu interviewes mundligt, fordi det skriftlige materiale ikke er nok til at belyse deres handlinger i forbindelse med de advarsler, som Skat modtog i sommeren 2015.

- Det er vigtigt at få afklaret, om de to tilbageværende ledende medarbejdere reagerede for langsomt på advarslerne, da bare få dages hurtigere reaktion måske kan have sparet statskassen for flere hundrede millioner kroner, siger Thomas Svaneborg.

Skat blåstemplede håndtering af første tip

Skat fik ad flere omgange hen over sommeren 2015 oplysninger udefra om formodet svindel med refusion af udbytteskat.

Oplysningerne blev, da Skat modtog de første oplysninger, underkastet en undersøgelse med henblik på at fastslå, om de vedrørte faktiske forhold, skriver Bech Bruun i redegørelsen, der er offentligt tilgængelig her.

I redegørelsen fremgår det, at den underdirektør, der nu skal interviewes, telefonisk og ved e-mail underrettede direktøren i afdelingen Indsats, som også skal interviewes, om de modtagne oplysninger.

Det fremgår desuden af redegørelsen, at en unavngiven tredje medarbejder i afdelingen Særlig Kontrol blev sat på sagen og skrev en email til en kollega i afdelingen Betaling og Regnskab - dog uden at nævne den mulige svindel.

Skat har ved tidligere undersøgelser af forløbet konkluderet, at relevante enheder blev orienteret om risikoen for mulig svindel. Desuden har Skat konkluderet, at det ikke kan kritiseres, at udbetalingerne fortsatte efter det første tip.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) ser frem til, at de to medarbejdere i Skat bliver udspurgt om deres håndtering af advarslerne om svindel med udbytteskat.

- Jeg håber, at når de tjenstlige samtaler er gennemført, så er man nået frem til, at folk har reageret som de skulle. Men tilbage står, at man kollektivt ikke har håndteret denne opgave på tilfredsstillende vis, siger Karsten Lauritzen til DR Nyheder.

Udbyttesag skal granskes af kommission

Fra Folketingssalen peger flere partier nu på, at de implicerede medarbejdere skal afgive vidneforklaringer i forbindelse med den undersøgelseskommissionen om Skat, som justitsminister Søren Pape Poulsen nedsatte 13. september.

- Det er afgørende, at vi får afhørt de mennesker, der har været inde over den her sag, fordi det er kun det skriftlige materiale, som advokatundersøgelsen har bedømt, siger skatteordfører for Dansk Folkeparti Dennis Flydtkjær.

Undersøgelseskommissionen med landsdommer Michael Ellehauge som formand skal se nærmere på, hvordan Skat har forvaltet sine opgaver helt tilbage fra 2002.

Kommissionen skal se nærmere på hændelsesforløbet i forbindelse med Skats kuldsejlede inddrivelsessystem EFI samt omstændighederne omkring effektiviseringer og sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed.

Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen ser på baggrund af dagens redegørelse fra Bech Bruun frem til, kommissionen også ser nærmere på sagen om svindel med udbytteskat.

- Det indgår allerede i den beslutning, som et flertal traf i sommer om at lave en kommissionsundersøgelse, at når advokatundersøgelsen forelå, skulle der tages stilling til, om udbyttesagen også skulle indgå. Og der kan vi forstå på regeringen, at man er enig. Så der bliver ikke noget politisk slagsmål dér, siger han.

Rettet klokken 23.55: Det fremgik tidligere af artiklen, at de formodede svindlere angiveligt fik udbetalt hele 3,2 milliarder kroner. Det var forkert - det rigtige tal var 2,6 milliarder kroner.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter