Undersøgelse: Større forekomst af kræft blandt borgere, der boede nær giftfabrik

En klar forbindelse til Cheminova-forurening kan dog ikke fastslås, lyder det fra forskerne bag.

Et giftdepot fra fabrikken Cheminova ligger stadig begravet ved Høfde 42 syd for Thyborøn. (Foto: Henning Bagger © Scanpix Denmark)

Borgere fra det vestjyske kystområde Thyborøn-Harboøre har større risiko for nogle typer af kræft.

Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, der har sammenlignet sundhedsdata fra Thyborøn-Harboøre med de to lokale vestjyske områder Hanstholm og Holmsland.

I området omkring Thyborøn-Harboøre blev der i mange år deponeret farligt kemisk affald fra kemikaliefabrikken Cheminova.

Undersøgelsen kan dog ikke fastslå, at der er sammenhæng mellem kræften og fabrikkens affald.

Det fortæller Hans Holmsgaard, der er tidligere praktiserende læge i Thyborøn og medforfatter til undersøgelsen.

- Vi kan ikke bevise det. Men man kan sige, at det, som vi ser mere af end forventet, det er kræftformer, som man også ser ved kemisk påvirkning, siger han.

I 2018 flyttede man for første gang i 37 år giftig jord fra den forurenede Høfde 42 på Harboøre Tange:

Beviser ikke sammenhæng med kemifabrik

Kemikalievirksomheden Cheminova brugte i 1950'erne og 1960'erne klitterne i området til at dumpe giftigt affald fra fabrikken.

Cheminova har også et gammelt giftdepot ved Høfde 42 på Harboøre Tange, som dækker ca. 27.000 kvadratmeter.

Undersøgelsen viser, at borgere, som boede i Thyborøn-Harboøre omkring 1970, har haft omtrent 20 procent flere tilfælde af kræft frem mod 2018 - sammenlignet med de to andre lokale, vestjyske områder.

Det er især nyre- og urinblærekræft, som forekommer oftere, lyder det i undersøgelsens konklusion.

Idéen til undersøgelsen fik Hans Holmsgaard, efter han gennem sit arbejde som praktiserende læge har fulgt mange kræftpatienter fra lokalområdet.

(Foto: Niels Åge Skovbo)

Men selvom forskerne i undersøgelsen udelukker rygning som en faktor, der kan have ført til flere kræfttilfælde i Thyborøn-Harboøre, så finder de ikke en direkte sammenhæng med fabrikken og dens giftdepoter i området.

- Vi kan sige, at der er flere kræfttilfælde i vores område, hvor der har været kemisk industri - sammenlignet med to tilsvarende fiskerbefolkninger uden kemisk industri.

- Så det kan pege i den retning, men vi kan ikke sige det med sikkerhed, siger Hans Holmsgaard.

Cheminova er i dag ejet af den amerikanske virksomhed FMC. FMC oplyser, at man ikke har set den omtalte undersøgelse og derfor ikke kan kommentere på dens indhold.

- Vi vil læse rapporten, når vi får adgang til den. FMC tager sit samfundsmæssige ansvar alvorligt og overholder de til enhver tid gældende krav fra myndighederne til vores produktion, oplyser FMC.