Unge i byerne bruger en meget stor del af deres penge på blot at bo

Over tyve procent af dem, der bor i større byer bruger 40 procent af disponible indkomst på bolig.

Næsten hver fjerde i storbyerne bruger over 40 pct. af deres disponible indkomst på at bo. (Foto: Dorte Krogh. © Materiale fra Københavns Kommunes eksempelsamling om byfornyelse)

Det er dyrt at bo i byer som København og Aarhus.

Og måske nærmer vi os den økonomiske smertegrænse for især de yngre byboere.

- Vi skal være opmærksomme på, om unge mennesker er ved at blive presset ud af vores centrale byområder, siger Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter:

- Så får vi byer, der er meget anderledes, end dem, vi har været vant til.

Hver fjerde betaler kassen

23 procent - næsten hver fjerde - af indbyggerne i storbyerne bruger over 40 procent af deres disponible indkomst på at betale husleje eller boliglån samt faste udgifter til el, vand og varme, skriver Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev, Momentum.

Storbyer er i den forbindelse: København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Det er især unge og studerende med lave indkomster, der må betale forholdsvist meget i forhold til deres indtægt for at bo i byerne.

- Jeg opfatter tallene som en indikation på, at Danmark er ved at få et problem på det her område, siger Curt Liliegreen.

Bolig er en stigende byrde

Ifølge Momentums analyse er det kun i Grækenland, at boligudgifterne i forhold til disponibel indkomst er højere.

- I Danmark har man gjort meget ud af byfornyelse. Gennem en årrække har man i for eksempel København fjernet de dårligste, men også de billigste boliger. Det er blandt andet sket ved, at små lejligheder er blevet slået sammen til større lejligheder. Vi har fået en markant stigning i kvaliteten af boliger i byerne, men vi har også fået en stigende boligsbyrde. Det er det, der hævner sig nu, siger Curt Lilliegreen.

Og tendensen ser ud til at fortsætte.

- Der forsvinder konstant billige boliger, og når der bliver bygget nyt, så er lejlighederne dyre. Hvis de unge ikke skal presses ud af byerne - så er en af de ting man kan gøre, at øge byggeriet af billige boliger, siger Curt Lilliegreen.