Utilfredse kunder vil genvinde kontrollen med Nykredit

Ti af Nykredits kunder forsøger at blive valgt ind i Nykredits repræsentantskab. Flere er skeptiske over for en børsnotering.

Ti kandidater, der repræsenterer Nykredits kunder, vil vælges ind i foreningen bag Nykredit. Målet er en mere kundeorienteret politik, siger de. (Foto: TORBEN CHRISTENSEN © Scanpix)

Når foreningen Nykredit, der står bag Nykredit og Totaltkredit, i begyndelsen af marts afholder valg til foreningens repræsentantskab, vil der ganske usædvanligt være ti kandidater på valg, der alle har til fælles, de repræsenterer - og selv er almindelige kunder i Nykredit.

Siden 2014 har Foreningen Consum arbejdet ”for bedre medlemsdemokrati i Foreningen Nykredit”. Nu ser det ud til, at første delmål er nået, hvilket glæder foreningens stifter, Rasmus Visby, der selv er kandidat til valget.

- Dem som ejer Nykredit, det er kunderne. Dem der ejer Nykredit, er ikke dem, der taler i Nykredit. Det er problemet, siger han.

Blandt andet beslutningen om at hæve bidragssatserne bliver mødt med skepsis fra kandidaterne fra Consum.

- Man hæver bidragssatserne for at gøre sig lækker forud for en børsnotering, så det er bestemt ikke noget, vi kan tilslutte os, siger Rasmus Visby.

Derfor har han arbejdet målrettet på at få opstillet kandidater til medlemsvalgene i de to kredse på Sjælland og Bornholm samt i og i Syd- og Sønderjylland. I alt er 22 pladser i spil – og foreningen har budt ind med kandidater til de 10.

Vil stoppe børsnotering

I sig selv en besværlig proces, hvor hver kandidat har skulle finde opbakning fra 25 kunder i Nykredit og Totaltkredit, der ville agere som stiller. Men nu tror Rasmus Visby på, at projektet lykkedes.

- Jeg mener, vi har gode chancer. Jeg tror på, at hvis kunderne får magten tilbage i Nykredit, så vil man få en meget mere kundeorienteret politik.

En af de kandidater, der stiller op til valget i Syd- og Sønderjylland er Hans-Jørgen Jagd. Han vil arbejde målrettet mod Nykredits planer om en børsnotering af virksomheden. Det harmonerer ikke med tanken om en medlemsdrevet forening, lyder hans argument.

- For mig er det et mål at få stoppet børsnoteringen, for jeg mener det er kundernes penge. Jeg mener slet ikke det er nødvendigt at gå på børsen, siger han.

Savner medlemsinformation om medlemsvalg

Typisk bliver medlemmerne af repræsentantskabet valgt efter at være blevet foreslået af bestyrelsen. Men det har også betydet, at få kunder er repræsenteret, mener Hans-Jørgen Jagd.

- Jeg vil sætte en stopper for den indavl, så der kommer repræsentanter for kunderne ind, siger han.

Det er særligt den manglende information om valget og muligheden for at medlemmer kan blive valgt, de to kandidater finder kritisabelt. Valgene har nemlig ikke været tydeligt nok annonceret.

- Du får ingen information om, at det er medlemsejet, når du optager et lån. Det betyder, at ingen kandidater har opstillet til de her repræsentantskabsvalg, siger Hans-Jørgen Jagd.

Næstformand erkender dårlig kommunikation

For Rasmus Visby er det ikke i sig selv et mål at få stoppet børsnoteringen, om end han erklærer sig skeptisk over for den nuværende tidsplan.

- En børsnotering er i sig selv ikke farlig. Problemet er bare, man får skudt magten væk fra foreningen Nykredit, siger han.

DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Nina Smith, der er næstformand i Foreningens Nykredits bestyrelse. Til Ekstra Bladet erkender hun, at foreningen nok ikke har gjort tilstrækkeligt for at informere medlemmerne.

- Så den del af kritikken tager jeg til mig, for det er bestemt ikke tanken, at det skal være hemmelige valg, siger hun.

Der er valg i de to områder den 8. og 9. marts.