Værd at vide inden du låner penge

Man kan komme i den situation, at der ikke er flere penge til regningerne. Men selv i sådan en situation har du gode rettigheder.

Sådan håndterer du økonomiske problemer, så du undgår at de bliver endnu større.

Forskellige lån - forskellige rettigheder

Når man køber varer, man ikke selv har penge til, er der forskel på betingelserne, alt efter hvordan man finansierer varerne. Man kan vælge et "fristående lån". Eller man kan lade en forretning formidle finansieringen. Begge former for lån følger Kreditaftaleloven.

Låner man selv penge i banken eller i et finansieringsselskab og går ind i en forretning for fx at købe et fjernsyn, er der tale om et fritstående lån, - man vælger selv, hvor man vil købe fjernsynet.

Går man derimod ind i en forretning, og forretningen tilbyder at kontakte en bank eller et finansieringsselskab via fx fax eller e-mail, kan man kun bruge lånet til at købe varer i den bestemte forretning. Lånet er altså bevilget af et finansierings-selskab eller en bank, men med en forretning som formidler.

I loven kaldes det et "oprindeligt treparts forhold". Det betyder, at man ikke frit kan disponere over det beløb, man har lånt. Og det betyder også, at hvis der er mangler ved det, man har købt, og forretningen fx i mellemtiden enten er gået konkurs eller nægter at udbedre manglen eller bytte varen, kan man gå til banken eller finanseringsselskabet med sit krav.

Når det drejer sig om et oprindeligt trepartsforhold har man altså to parter at henvende sig til, hvis det bliver nødvendigt. Ulempen ved et sådant lån ar altså, at det er bundet til et bestemt køb. Fordelen er, at man har to parter at klage til, hvis der er noget i vejen med det, man har købt.

Når man betaler af på sit lån, afdrager man det, som det er aftalt i låneaftalen. Det gælder både det fritstående lån og det lån, der formidles gennem en forretning.

Renten på et lån, der formidles gennem en forretning, er typisk meget højere end på et banklån, fordi den kreditvurdering, der sker, er meget enkel og overfladisk i forhold til den banken foretager. Så inden man falder for fristelsen til at få et "Quicklån" er det en god idé at sammenligne renterne på de forskellige lån.

Varer med ejendoms-forbehold

Hvis man køber sit fjernsyn med et "ejendoms-forbehold", betaler man et aftalt beløb hver måned i en bestemt periode, indtil man til sidst ejer det. Og har man skrevet under på, at der gælder et ejen-domsforbehold, og man ikke betaler sine afdrag, har forretningen ret til straks - og uden at gå rettens vej først - at hente fjernsynet.

Har man derimod lånt penge til at købe fjernsynet, og der ikke er aftalt et ejendomsforbehold, må banken eller finansieringsselskabet - hvis man ikke betaler sine afdrag - gå til domstolene og så ad den vej forsøge at inddrive det man skylder eller at få fjernsynet tilbage. Og så kan det blive en dyr affære for forbrugeren.

Kan man ikke betale, gælder det altså om straks at kontakte banken eller finansieringsinstituttet.

Undgå i øvrigt at:

Skrive under på lån, lejeaftaler, abonnements-ordninger o.lign. hvis du ikke har læst og forstået samtlige betingelser, dvs. også det, der "står med småt".

Kautionere for nogen. Hvis man fx kautionerer for et lån til et forgældet familiemedlem og vedkommende ikke betaler, hæfter man selv for pengene.