Vandværker taber milliardsager mod Skatteministeriet: Kunderne får regningen

Østre Landsret dømmer til fordel for Skatteministeriet i to sager om 36 milliarder kroner.

De danske vandkunder har hidtil fået regningen for beskatningen af de danske vandværker - og sådan fortsætter det. (Foto: © Jørgen jessen, Scanpix)

De danske vandværker har tabt to sager om en såkaldt "skjult skatteskrue" til en værdi af 36 milliarder kroner til Skatteministeriet.

Her til formiddag har Østre Landsret afsagt dom i to principielle sager anlagt af Hvidovre Vand og Hjørring Vandselskab om den beregningsmodel, som er lagt til grund for vandværkernes skattebetaling.

- Jeg synes, det er mærkeligt, at Skat kan kradse så mange milliarder af kroner ind hos forbrugerne. Men jeg må konstatere, at sagen er tabt, siger Tommy Mostrup, direktør i Hjørring Vandselskab A/S.

Vandværkerne mener ikke, at modellen for deres skattebetaling kan bruges, fordi beregningerne er baseret på værdien af deres bygninger og anlæg, hvis reelle værdi dog er ukendt, da der ikke handles med vandselskaber.

Dansk Industri: Urimelige skatteregler

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri kalder det besynderligt og urimeligt, at vandforsyningerne skal betale et milliardbeløb i skat. Normalt bliver virksomheder beskattet af et overskud. Men vandselskaberne må ikke tjene penge.

- Regningen er opstået, fordi værdien af deres anlæg er fastsat uhensigtsmæssigt, da de blev udskilt fra kommunerne. Vi opfordrer politikerne til at få rettet op på de her regler, så familier og virksomheder undgår en stor ekstraregning, siger miljøpolitisk chef i Dansk Industri Karin Klitgaard.

Et mindretal af dommerne i landsretten ville have skattemyndighederne til at behandle sagerne igen, men sagen er samlet set tabt for vandværkerne.

- Landsrettens flertal har ved dommene fastslået, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte det skøn, som Skatte­minis­teriet med udgangspunkt i den såkaldte DCF-model har foretaget ved fastlæggelsen af distribu­tionsnettenes handels­værdier, hedder det i dommen.

Gennemsnitskunde betaler 250 kroner i skat

Tommy Mostrup fastslår, at Hjørring Vandselskabs omkring 30.000 kunder på baggrund af dommen ikke skal betale mere for deres vand, end de gør i forvejen.

Selskabet har nemlig valgt at betale skatteregningen hvert år trods de sager, der har kørt ved Landskatteretten og Østre Landsret.

- Der kommer ingen fornyet regning til forbrugerne. Vi har nemlig betalt skatteregningen, siger han.

Hjørring Vandselskab pumper hvert år omkring tre millioner kubikmeter vand ud til forbrugerne.

Skatteandelen af prisen, som omfatter både drikkevand og spildevand, udgør omkring to kroner per kubikmeter. Da en almindelig husstand bruger omkring 125 kubikmeter om året, svarer skatteandelen til 250 kroner.

Sideløbende med domstolssagerne har 275 vandselskaber klaget over deres skatteansættelse til ankenævnet, Landsskatteretten. Landsskatteretten har meddelt vandselskaberne, at behandlingen af klagesagerne er stillet i bero, indtil principsagerne er afgjort.