Vejen banet: Skat vinder vigtigt slag om 5,4 milliarder i USA

Amerikanske pensionskasser lider nederlag ved domstol i New York City.

De 176 sager, som Skattestyrelsen har anlagt i USA, er blevet samlet ved Southern District of New York, hvor store sager om økonomiske tvister typisk føres.

Skattestyrelsen har taget det første stik i det juridiske efterspil om udbytteskandalen, der har kostet den danske stat mindst 12,7 milliarder kroner.

Mandag aften besluttede en dommer i Southern District of New York at give Skattestyrelsen tilladelse til at gå rettens vej for at hive 820 millioner dollar, svarende til 5,4 milliarder kroner, ud af små, amerikanske pensionskasser.

- Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at dommeren efter det oplyste er enig med os i, at vi har en sag, som retteligt skal føres ved domstolene i USA, siger Steen Bechmann, direktør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

Hypotetisk spørgsmål

I alt har Skattestyrelsen anlagt 176 sager i USA.

Men i et grundigt forsvarsskrift havde advokater for pensionskasserne indgivet en såkaldt 'motion to dismiss', hvor pensionskasserne blandt andet krævede, at søgsmålene blev opgivet, fordi der endnu ikke er truffet afgørelse om udbytteskattesagerne hos Skatteankestyrelsen.

Den danske skatteadvokat Torben Bagge har på vegne af de enkelmandsejede pensionskasser klaget til Skatteankestyrelsen, fordi Skattestyrelsen har omstødt afgørelser om refusion af udbytteskat og derfor nu vil have pengene tilbage. Men der kan gå en rum tid og mindst et år, før Skatteankestyrelsen er færdig med at kigge på sagen.

- Den her sag kræver af de amerikanske domstole, at de skal håndhæve skatteindkomstlove i udenlandske jurisdiktioner, og det kan gælde enten med hensyn til endelige skatteafgørelser eller ubestridte fordringer, sagde advokat Mark Allison, som repræsenterer flere mindre pensionskasser.

Dommer Lewis A. Kaplan spurgte efterfølgende:

- Lad mig stille dig et hypotetisk spørgsmål: Lad os antage, at to fyre bryder ind i den danske centralbank og stjæler 20 millioner euro og flygter til USA - og Danmark så lægger sag an for at få pengene igen. Skal sådan en sag så afvises?

Langt fra mål

Personlige amerikanske pensionskasser spiller en central rolle i svindelsagen mod Danmark.

I alt 306 udenlandske selskaber og pensionskasser har fået refunderet skat, som aldrig er blevet indbetalt til staten.

Af dem er 277 mindre amerikanske pensionskasser. Foreløbigt har Skattestyrelsen indgået forlig med to af de amerikanske pensionskasser for samlet 10 millioner kroner.

Øvrige knap 5,4 milliarder kroner gør Skattestyrelsen nu krav på ved Southern District of New York, hvor alle sagerne er samlet i Southern District of New York under dommer Lewis A. Kaplan.

- Med afgørelsen i dag er vi stadig langt fra i mål. Det er nu slået fast, at vi rent juridisk kan føre sagerne i USA. Det er første skridt. Næste skridt består i at føre selve sagerne, for at vi har et berettiget krav på at få pengene tilbage, siger Steen Becmann Jacobsen.

Dommer Lewis A. Kaplan har ikke endeligt afvist begæringen om at afvise sagerne. Men på retsmødet gav han klart udtryk for, at han ikke ville følge forsvarsadvokaterne.

- Jeg har i sinde at afvise denne begæring, medmindre der sker noget radikalt i min opfattelse mellem nu, og til jeg offentliggør min holdning. Jo længere og jo hårdere jeg har reflekteret over det her, desto tydeligere fremstår det her resultat for mig, sagde Lewis A. Kaplan.

14 advokater

Skattestyrelsen var til stede med tre amerikanske advokater fra firmaet Hughes Hubbard & Reed foruden danske repræsentanter fra Kammeradvokaten, som fører sagerne på vegne af Skat.

På forsvarssiden var i alt 11 advokater mødt frem, blandt andre fire advokater fra advokatfirmaet Williams & Connolly, som repræsenterer pensionskassen Sander Gerber Pension Plan tilhørende den indflydelsesrige amerikanske kapitalfondsejer Sander Gerber.

DR Nyheder har tidligere skrevet om Sander Gerber, som ud over at være involveret i den danske udbytteskattesag også er blandt de mistænkte i en stor sag om formodet svindel med udbytteskat i Tyskland.

Status i sagen:

  • Der er indgået to forlig med to amerikanske pensionskasser, der er gået med til at betale 10 millioner kroner tilbage til Danmark. Det er det fulde beløb, som de tidligere har fået refunderet.

  • Skattestyrelsen har stævnet cirka 420 personer og selskaber, der på den ene eller den anden måde spiller en rolle i sagen.

  • Der er anlagt sager i fem lande herunder 176 sager i USA.

  • Der er foretaget "civile arrester" i aktiver for samlet 3,3 milliarder kroner i fire lande mod en række selskaber og personer. Arrest svarer til at beslaglægge penge eller andre værdier. Beløbet er et skøn og forbundet med usikkerhed.

  • En domstol i Storbritannien har udstedt en international ordre om indefrysning, hvor der er opnået en kendelse om arrest for 11,2 milliarder kroner.

  • Der er gennemført civile ransagninger i to lande, hvorved Skattestyrelsen har opnået adgang til et meget omfangsrigt materiale af betydning for de anlagte retssager.