Vi forbruger mindre end grækerne

Tal for 2009 - før Grækenland blev lammet for alvor af krisen - viser, at danskernes privatforbrug ligger pænt under grækernes.

Det er ikke altid til at se i supermarkedet, men danskernes indkøb har været mådeholdent på det seneste.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort prisjusterede tal for forbruget pr. indbygger inden for EU.

Tallene er interessant, da de gør, at man kan sammenligne forbruget på tværs af landegrænser, og det har Danske Banks cheføkonom Steen Bocian hygget sig med:

- Meget interessant viser dagens tal, at danskernes privatforbrug ligger på et ganske lavt nivaeu. Vi har således et privat forbrug som ligger 6% under privatforbruget i Italien og 17% under privatforbruget pr. indbygger i ellers kriseramte Grækenland.

- Tallene er godt nok for 2009 inden krisen for alvor havde lammet græsk økonomi, men de illusterer alligevel, hvor tilbageholdne vi danskere har været med at forbruge gennem de seneste mange år, når vi taler privat forbrug.

Det er faktisk kun i Portugal, at privatforbruget ligger under privatforbruget i Danmark.

Det er et helt andet billede, end man til tider har fået i diskussionen om privaforbrug i Danmark, siger Steen Bocian.

Samlet set ligger det private forbrug i Danmark 11% under det gennemsnitlige niveau i de gamle 15 EU lande. Luxemborg ligger helt i top med et privatforbrug som er mere end 50% højere end det danske.

Offentligt forbrug højere

Inkluderer man det individuelle offentlige forbrug ændres billedet en del.

Det individuelle offentlige forbrug dækker over blandt andet udgifter til sundhed og uddannelse, hvor man som bruger får et direkte afkast. Når det individuelle offentlige forbrug inkluderes, så kravler vi forbi både Italien og Grækenland.

- Når vi taler forbrug i Danmark er det således det offentlige forbrug, som fylder meget. Det vi danskere selv kan bestemme over fylder således langt mindre, end det vi bestemmer over i fællesskab.

Det samlede forbrug ligger i Danmark en lille smule over gennemsnittet i EUs 15 gamle lande.

Facebook
Twitter