Vi pendler længere for at komme på job

Selv om det gør ondt på både pengepung og miljø, så tilbagelægger vi stadig flere kilometer for at komme på arbejde.

Vi kører stadig længere for at komme på job (Foto: Torben Klint © Scanpix)

Vi kører stadig længere i bil, bus eller tog for at komme på arbejde. Hver dag i 2009 kørte vi i gennemsnit 38,2 kilometer for at komme til og fra jobbet. Og det er ny rekord.

I 2008 var vores tur på farten en kilometer kortere. Det lyder ikke af så meget, men lægger man alle pendlernes ture sammen, bliver det til to millioner kilometer mere om dagen. Det fremgår af beregninger foretaget af Ugebrevet A4 på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik.

Pendler over 100 km

Og tendensen er endnu mere klar, hvis man går flere år tilbage. I 2003 var afstanden for en pendler til og fra arbejde i gennemsnit 34,2 kilometer mod 38,2 kilometer i dag.

Og mange kører meget langt på landevejene eller i tog for at nå frem til arbejdet. I 2009 tilbagelagde knap 194.000 danskere over 100 kilometer frem og tilbage mellem bopælen og arbejdet. Og det er godt 31.000 flere end i 2003.

Hurtigere trafik spiller ind

Forskerne har flere forklaringer på, hvorfor danskerne pendler stadig længere.

- Udbygningen af motorvejs- og tognettet gør, at danskerne generelt kan transportere sig længere på den samme tid. Det giver folk mere mod på at bo længere væk fra arbejdet. Dertil kommer gevinsten ved, at boligerne bliver billigere, jo længere væk man kommer fra de større byer, siger seniorforsker Ole Kveiborg fra Institut for Transport ved DTU til Ugebrevet A4.

Et eksempel på virkningerne af nemmere og hurtigere transport ser man mellem København og Frederikssund. Efter at S-togbanen mellem byerne er blevet gjort tosporet, har mange børnefamilier valgt at slå sig ned i de mellemliggende byer som Veksø og Ølstykke.

Transporttiden er uændret

En opgørelse fra DTU's transportvaneundersøgelse viser, at den tid, som folk bruger på at komme til og fra arbejde, i gennemsnit er meget konstant. I 2007 brugte pendlerne 52,6 minutter, mens de i 2009 brugte 52,4 minutter.

- Det er mere transporttiden end kilometerne, som påvirker vores pendling. I den forbindelse er det interessant at bemærke, at historisk set så bruger de fleste folkeslag omkring en time om dagen på transport. Det viser studier lige fra stammesamfund i Afrika, landbrugslandet Norge for 100 år siden og nutiden i Danmark, konstaterer lektor og trafikforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet.

Mænd pendler længere end kvinder

Ifølge Danmarks Statistik pendler kvinder i gennemsnit 31,2 kilometer til og fra arbejde, mens tallet for mandlige pendlere er 45,2 kilometer.

- Kønsrollemønsteret spiller ind her. Dels har mændene i højere grad nogle job, som kræver mobilitet. Dels er det oftere kvinderne, som har opgaven med at hente børn i institutionerne. Og så spiller det måske også ind, at kærligheden til biler er større hos mænd end hos kvinder: Mændene har med andre ord mindre imod at køre for at komme på arbejde, siger Per Homann Jespersen.

Facebook
Twitter