Vi spilder tre timer om ugen på jobbet

Tre timer om ugen bruger danskerne på it-nedbrud, slap mødekultur og forsvundet værktøj. Spildtiden koster samfundet 100 milliarder kroner om året.

Tre timer om ugen bruger danskerne på it-nedbrud, slap mødekultur og forsvundet værktøj. Spildtiden koster samfundet 100 milliarder kroner om året. (© DR)

Computernedbrud, slap mødekultur og forsvundet værktøj koster samfundet 100 milliarder kroner om året.

I gennemsnit spilder danske lønmodtagere nemlig, hvad der svarer til tre timer om ugen af deres arbejdstid. Det siger danskerne i en ny undersøgelse fra Ugebrevet A4.

Overordnet oplever tre ud af fire danskere spildtid på deres arbejdsplads. Der er dog stor forskel fra branche til branche. I gennemsnit oplever danske lønmodtagere, at ni procent af deres regulære arbejdstid spildes, og for en fuldtidsansat svarer det til, at mindst tre timer om ugen er spildtid.

Kun hver sjette dansker, svarende til 17 procent, erklærer, at de slet ikke har nogen spildtid i løbet af en arbejdsdag.

For meget spild

Arbejdsmarkedsøkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Erik Bjørsted, vurderer, at tre timers gennemsnitlig spildtid på arbejdspladsen er for meget. Særligt set i lyset af, at Danmark de sidste år er faldet dramatisk i produktivitet sammenlignet andre OECD-lande.

- Det er en ganske pæn sjat af en gennemsnitlig arbejdsuge, der bliver betragtet som spildtid, og omsætter vi det til velstandstab, så snakker vi om cirka 100 milliarder kroner, som samfundet taber om året. Det er et alvorligt problem, konstaterer han og tilføjer:

- Når produktiviteten er gået i stå udfordrer det hele vores samfund, fordi vores evne til at være mere produktive per arbejdstime har været drivende for vores velstandsfremgang de sidste mange år. Det er så at sige, det vi lever af, og derfor er det altafgørende at få produktiviteten til at stige og få vores konkurrenceevne forbedret.

Byggeri i top

En af de brancher, hvor de ansatte oplever mest spildtid er i byggeriet. Her er det normalt, at op mod 20 procent af arbejdsdagen er spildt. Og det overrasker ikke Peter Hougård Nielsen, der er formand for Byggegruppen i fagforbundet 3F.

- Der er alt for meget dårlig planlægning i byggeriet, og det betyder meget spildtid, hvor man ikke kan komme videre. Bedre planlægning og nye arbejdsgange kan virkelig rykke, vurderer han.

En række projekter inden for byggeriet viser ifølge Peter Hougård Nielsen, at man med mere uddannelse og ved at uddelegere ansvar og medindflydelse til tømrerne, snedkerne og andre på byggepladsen hurtigt kan få produktiviteten til at stige.

- Det er realistisk at hæve produktiviteten inden for byggebranchen med 20 procent, hvis bare rammerne er til det, siger han.

Højere produktivitet

Forbundsformand i Dansk Metal, Thorkild E. Jensen, fremhæver, at produktiviteten allerede er steget med mere end 12 procent på industriområdet sidste år.

- Spildtid er en svær størrelse, fordi den er så individuel. Det er klart, at hvis man bare står og glor ud i luften og ikke bruger en eneste tanke på arbejdet, men i stedet tænker på fodboldklubben eller lystfiskeri i weekenden, så er det reel spildtid. Men man skal passe på med at tro, at en dagligdag på arbejdspladsen kan blive 110 procent effektiv, siger Thorkild E. Jensen.

Dårlige arbejdsgange

Skal lønmodtagerne selv forklare årsagerne til spildtiden på jobbet, så kommer uhensigtsmæssige arbejdsgange ind på førstepladsen. 45 procent af alle lønmodtagere oplever ifølge A4-undersøgelsen, at de spilder tiden på grund af uhensigtsmæssige arbejdsgange.

Bureaukrati, dårlig ledelse og mangel på ny teknologi forklarer også megen spildtid. Uhensigtsmæssige arbejdsprocesser er netop den helt store forhindring for at øge produktiviteten påpeger professor ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS, Christer Karlsson, der er ekspert i LEAN, der rationaliserer i arbejdsprocesserne.

- Ved at ændre på nogle arbejdsgange og inddrage medarbejderne langt mere og overdrage større ansvar til mindre arbejdsgrupper, kan du minimere spildtid på en arbejdsplads, siger han og peger på, at forskningen viser, at især ændrede arbejdsgange og mere uddannelse giver højere produktivitet.

Ønske om mindre spild

Undersøgelsen viser også, som Ugebrevet A4 tidligere har beskrevet, at tre ud af fire danskere ønsker at øge produktiviteten på det danske arbejdsmarked, mens hver anden lønmodtager på det private arbejdsmarked vurderer, at produktiviteten på deres egen arbejdsplads kan øges.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R), der skal sidde for bordenden af den produktivitetskommission, som regeringen nedsætter i efterårets løb, er glad for, at danskerne har så stor forståelse for, at vi skal have mere ud af vores arbejdsindsats.

Hun medgiver, at mere uddannelse til lønmodtagerne er helt centralt for at få danskernes produktivitet op fra den nuværende sølle halve procent om året.

- Der er ingen tvivl om, at vi kan gøre tingene smartere i både den offentlige og den private sektor. Vi skal modernisere den offentlige sektor, så vi får enklere regler og mere frihed for de ansatte. For eksempel skal kommunerne flytte flere af deres opgaver fra skranken i borgerservice over på internettet, skriver ministeren i en kommentar til A4 og fortsætter:

- I den private sektor kan virksomhederne for eksempel få bedre muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og udenlandske investeringer. Vi skal sørge for, at medarbejderne kan uddanne sig gennem hele livet for at blive endnu bedre.

Facebook
Twitter