Vi tvivler på efterløn

Syv ud af 10 danskere regner med, at der kommer reformer af efterlønnen inden for de næste fem år, skriver Nyhedsbrevet 3F.

Danskere tvivler på om efterlønnen eksisterer om fem år. (© Stock exchange)

Det viser en undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen for Nyhedsbrevet 3F.

Danskernes manglende tro på efterlønnens beståen bliver bekræftet af førende økonomer.

89 procent tror, at der vil komme yderligere ændringer, inden efterlønsalderen begynder at stige med et halvt år fra 2019 og ender på 62 år i 2022.

Det viser en ny rundspørge fra Ritzau.