Vikarerne stormer frem på danske arbejdspladser

Men fleksibiliteten har omkostninger for den enkelte, siger arbejdslivsforsker.

Vikarerne vinder frem. De findes på både offentlige og private arbejdspladser - lige fra skoler, hospitaler og daginstitutioner til pakkerier, callcentre og fabrikker. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

På det samlede danske arbejdsmarked optager de løstansatte vikarer en stadig større plads i landskabet.

Over 23.000 lønmodtagere arbejder nu som vikarer - og det er det højeste antal siden finanskrisen. Det viser Dansk Industris årsrapport for vikarbranchen 2017.

- Det er et spejlbillede af, at det går rigtig godt i dansk økonomi. Vikarbranchen forsyner både den offentlige og den private sektor med hænder og hjerner. Ellers ville virksomhederne have svært ved at få medarbejderkabalen til at gå op, siger branchedirektør Jakob Scharff.

Forrige år nåede beskæftigelsen i vikarbranchen for første gang over niveauet fra det seneste toppunkt i 2008.

Det ses ikke mindst i branchens omsætning, der siden 2010 er mere end fordoblet fra 6,6 til 13 milliarder kroner i 2016.

Maskinfabrik: Vikarer løste sæsonproblem

En af de mange virksomheder, der bruger vikarer, er Kongskilde Industries A/S i Sorø på Sjælland.

Her laver de 150 ansatte blæseanlæg til landbruget og affaldssektoren.

- Førhen havde vi meget med, at vi hyrede og fyrede, og det skaber utryghed blandt vores medarbejdere, fortæller produktionschef Anja Juhler Nielsen.

Løsningen var at hyre vikarer - især som ekstra bemanding hen over sommerperioden.

Det er nemt, siger Anja Juhler Nielsen. Hvis man ringer om mandagen, står der en vikar klar i kedeldragt om tirsdagen.

- Vi kunne godt gå ud og ansætte nogle folk, som vi så måtte sige farvel til på den anden side af sæsonen. Men der vælger vi at bruge vikarer i stedet for. Det giver tryghed hos vores egne medarbejdere.

Anja Juhler Nielsen sætter dog grænsen for vikarerne til ti procent af medarbejderstaben. Så skal der ikke være flere.

Udover lønnen til den enkelte skal vikarbureauet have sin betaling. Og der er andre omkostninger forbundet med at have vikarer.

- Det tærer på den faste medarbejderstab at skulle nye lære folk op hele tiden. Det er demotiverende, hvis man skal lære fem mand op over en sæson, som man så siger farvel til igen, siger hun.

Arbejdslivsforsker: Fleksibilitet har omkostninger

Vikarernes opgaver spænder bredt - lige fra rengøring til kontorarbejde til fysioterapi. Der er efterspørgsel efter det hele - både ufaglært og uddannet arbejdskraft.

- Det er faktisk over hele paletten, at vi ser en stigning i vikararbejde, siger Janne Gleerup, arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet.

Virksomhedernes store appetit på vikarer skyldes især, at det er hurtigt og fleksibelt at få vikarer ind - men også at komme af med dem igen.

- Der er fra arbejdsgiverside en interesse i at spare penge og præcist hyre folk ind til det, man har brug for. Og så hurtigt komme af med dem igen, siger hun.

Omvendt ønsker de fleste vikaransatte at få mere fast arbejde - og de løse ansættelser trækker på vikarernes mentale ressourcer, siger Janne Glerup.

- På den måde kan det gå ud over kvaliteten af det arbejde, der bliver udført, hvis der er alt for stor gennemsivning af løse ansættelser på arbejdspladsen.

Vikarjob er en vej til fast ansættelse

Tjansen som vikar kan for borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet være lige præcis dét, der gør, at fodfæstet bliver mere solidt.

Ifølge en analyse fra tænketanken Kraka stiger sandsynligheden for at få et fast job med 22 procentpoint, hvis personen har vikarbeskæftigelse - i forhold til en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Og den effekt forstærkes især i starten af et økonomisk opsving, siger Steen Scheuer professor emeritus ved institut for marketing og management på Syddansk Universitet.

- Man ser typisk, at virksomheder starter med at hyre vikarer, fordi man måske ikke er helt sikker på, om opsvinget nu også holder. Og så hyrer man siden hen vikarerne som faste medarbejdere, hvis det viser sig at holde stik, siger han.

Steen Scheuer mener dog ikke, at vikarbranchen skal forvente samme fremgang i de kommende år, hvor der ventes yderligere fremgang i dansk økonomi.

Det skyldes, at andelen af løse ansættelser på det danske arbejdsmarked har ligget fast omkring de otte procent over de seneste to årtier, siger han.

- Selv om vikartallene lige nu er stigende, så skal der altså mere til, før vi kan sige, at vi er på vej ind i en tidsalder med mange flere løst ansatte, vurderer Steen Scheuer.