Vindmøller gav Fjordbank Mors et knæk

Selskabet Scan Energy, som mange lokale landmænd på Mors investerede i i håb om det store energi-eventyr, har en hovedrolle i Fjordbankens krak

Flere morsingboer skulle været blevet rige på grøn energi fra solceller og vindmøller i Tyskland.

I stedet er selskabet Scan Energy endt med at blive et af de selskaber, der trækker Fjordbank Mors ned under Limfjordens vande, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Lokale svinebønder er presset

En stor del af den underbalance på 400 mio. kr., der får Finanstilsynet til at lukke den hårdtprøvede bank, stammer fra tab i Scan Energy.

Problemet er, at lokale landmænd sidder på de ikke børsnoterede aktier i Scan Energy - og eftersom Scan Energy for bare en måned siden gik i rekonstruktionsbehandling (betalingsstandsning) - anses landmændenes penge for at være tabt, og det skubber yderligere til de hårdtpressede svinebønder, som fylder godt i udlånsbøgerne i Fjordbank Mors.

Lånt for at købe aktier

For landmændene har i mange tilfælde lånt i banken til køb af aktierne eller stillet aktierne som sikkerhed - og de penge bliver svære at få kradset ind igen.

Ved udgangen af 2009 havde Scan Energy en egenkapital på en halv mia. kr. og året før 1,5 mia. kr., så det er altså ikke småpenge, der er tabt.

At landmændenes penge i Scan Energy med stor sandsynlighed er tabt, bekræftes af en meddelelse fra Finanstilsynet, hvor Scan Energy er anonymiseret.

Tilsyn bekræfter stort tab

- Banken har endelig en række engagementer, der vedrører kunder med aktier i en stor unoteret virksomhed. Denne virksomhed er blevet svækket i den senere tid, og er nu formelt under rekonstruktion. Det vurderes, at det vil være vanskeligt at opnå en rekonstruktion, der vil efterlade værdier til aktionærerne. Disse engagementer giver derfor et væsentligt bidrag til de samlede nedskrivninger og kapitalbehov herfra, skriver Finanstilsynet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk