Vismænd: Der er fare for at dansk økonomi løber løbsk

Dansk økonomi er kommet op i omdrejninger, slår vismænd fast i ny rapport.

- Der er grund til at advare mod en lempelse af finanspolitikken på den korte bane, udtaler overvismand Michael Svarer. (Foto: © Mathias Løvgreen Bojesen, Scanpix)

Dansk økonomi er kommet op i omdrejninger.

Sådan lyder det fra de økonomiske vismænd, der har set nærmere på dansk økonomi og i dag offentliggør halvårsrapport.

Her fremgår det, at dansk økonomi fortsætter sin fremgang, og at der i alle år frem mod 2025 forventes vækstrater omkring to procent af bruttonationalproduktet (BNP), hvilket er højere end den gennemsnitlige vækst de seneste 20 år.

Årsagen er blandt andet, at flere kommer i beskæftigelse på grund af de arbejdsmarkedsreformer, politikerne har gennemført - primært tilbagetrækningsreformen fra 2011, der gradvist hæver efterløns- og pensionsalderen.

Men træerne vokser ikke ind i himlen.

For de gode økonomiske takter med flere beskæftigede, mangel på arbejdskraft i nogle brancher og lønstigninger får vismændene til at advare mod overophedning.

- Der er en reel fare for, at det kommer til at gå for stærkt i dansk økonomi, udtaler overvismand Michael Svarer i en pressemeddelelse.

Derfor fraråder vismændene, at politikerne lemper finanspolitikken og sender flere penge ud i samfundet.

- Det vil øge presset på arbejdsmarkedet yderligere og samtidig bidrage til tiltagende boligprisstigninger. Vi mener derfor, at der er grund til at advare mod en lempelse af finanspolitikken på den korte bane, udtaler overvismanden.

Overvismand Michael Svarer forklarer her, hvorfor det går godt i Danmark:

Skattelettelser eller øget forbrug er muligt

Advarslen kommer på et tidspunkt, hvor det offentlige faktisk har penge at bruge.

I rapporten skriver vismændene, at finanspolitikken i dag er "overholdbar", så politikerne på et tidspunkt kan vælge at lempe finanspolitikken varigt.

- Hvis forudsætningerne bag beregningerne holder, vil det på et tidspunkt være muligt at øge udgifterne eller sænke skatterne, skriver vismændene.

Forenklet kan det offentlige årligt bruge 22 milliarder kroner mere end i dag, uden at den offentlige gæld kommer ud af kurs.

Men vismændene understreger, at pengene skal bruges med omhu, så økonomien ikke løber løbsk.

- I lyset af konjunktursituationen vil ufinansierede skattelettelser eller øgede udgifter ikke være passende på nuværende tidspunkt, står der i rapporten.

Vismænd: Vær obs på boligmarkedet

Vismændene skriver også, at det i stedet kan blive nødvendigt at stramme finanspolitikken de kommende år, hvis økonomien fortsætter sin fremgang.

- Der er grund til skærpet opmærksomhed omkring hastigheden på den økonomiske udvikling. Hvis væksten i efterspørgslen tager til, kan der opstå behov for at stramme finanspolitikken mere end planlagt, står der i vismandsrapporten.

I samme ombæring lyder det dog, at der ikke er overhængende risiko for, at det ender som i 2008, hvor finanskrisen afløste en periode med opsving og overophedning.

Men udviklingen kan gå hurtigt, så magthavernes opmærksomhed skal være rettet mod udviklingen på bolig- og arbejdsmarkedet.

Som vismændene skriver det:

- Der er dog fortsat grund til at være opmærksom på, hvordan såvel arbejdsmarkedet som boligmarkedet udvikler sig de kommende år. Det skal ikke mindst ses i lyset af den lave rente, prisstigningerne på ejerlejligheder og situationen på arbejdsmarkedet.

De økonomiske vismænd

  • Det økonomiske Råd består af 25 medlemmer, der har til opgave at følge landets økonomiske udvikling.

  • Medlemmerne kommer fra blandt andet fra ministerier, fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer.

  • Rådet har et formandsskab med fire uafhængige økonomer, som hvert halvår tager temperaturen på dansk økonomi og diskuterer konklusionerne med medlemmer og presse.

  • Formandsskabet er i øjeblikket: Professor Michael Svarer fra Aarhus Universitet, professor Carl-Johan Dalgaard fra Københavns Universitet, professor Lars Gårn Hansen fra Københavns Universitet og forskningsdirektør Torben Tranæs fra Socialforskningsinstituttet (SFI).