Vismænd: Gode takter i 2025-plan, men også mislyde

Regeringen roses for at fokusere på beskæftigelsen. Men planen 2025-planen er meget optimistisk, lyder vurderingen fra de økonomiske vismænd.

Det Økonomisk Råd fremlægger i dag vismandsrapporten, der vejer og måler dansk økonomi. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix)

Regeringen spænder måske lige buen hårdt nok i den såkaldte helhedsplan, som blandt andet foreslår mindre SU, højere pensionsalder, lavere topskat og ophævelse af skattestoppet på boliger.

Sådan lyder vurderingen i den knap 300-sider lange vismændsrapport, som Det Økonomiske Råd med vismand Michael Svarer i dag fremlægger.

"2025-planen indeholder tiltag, der har til hensigt at øge udbuddet af arbejdskraft, hvilket forbedrer de offentlige finanser og reducerer presset på arbejdsmarkedet."

"Størrelsen af de dynamiske virkninger er imidlertid usikker, og viser de sig at være mindre end forudsat, vil det kunne føre til, at budgetlovens underskudsgrænse overskrides, hvis der ikke gennemføres yderligere stramninger," skriver vismændene i rapporten.

230.000 i arbejde

Det er blandt andet regeringens vurdering, at effekten af planen vil bringe godt 30.000 flere i arbejde, som Det Økonomiske Råd kalder "usikker:"

"En forudsætning for overskuddet i 2025 er blandt andet, at arbejdsudbuddet stiger med 200.000 personer fra 2015 til 2025. Det krav øges til 230.000 personer med 2025-planen," står der.

Og det kan betyde, at der skal findes yderligere finansiering ved nye reformer.

For hvis ikke effekterne af 2025-planen bliver, som regeringen siger, giver det et minus på statskontoen:

"Det kan ikke udelukkes, at saldoen bliver dårligere end forudsat."

"Der er dermed risiko for, at der skal foretages finanspolitiske stramninger."

Med eller uden plan

Overordnet set konstaterer Det Økonomiske Råd, at det ser udmærket ud for dansk økonomi - med eller uden en 2025-plan.

"Forventningen er, at den positive udvikling vil fortsætte. Beskæftigelsesfremgangen ser i år ud til at blive den kraftigste siden finanskrisen, og beskæftigelsen ventes ved udgangen af 2017 at ligge på et højere niveau end under den seneste højkonjunktur."

"Væksten i BNP forventes at stige til cirka to procent næste år, og den gennemsnitlige vækst ventes frem mod 2025 at ligge omkring dette niveau".

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk