Vismænd: Ingen gevinst ved at skifte til euro

Der er kun små økonomiske fordele ved at skifte kronen ud med euro, lyder det fra De Økonomiske Vismænd.

Der er kun små økonomiske fordele ved at skifte kronen ud med euro, lyder det fra De Økonomiske Vismænd.

Der er ingen nævneværdig økonomisk gevinst for Danmark ved at skifte kronen ud med euroen.

Det slår de økonomiske vismænd fast i deres halvårlige rapport, som bliver offentliggjort i dag.

Årsagen er, at den danske fastkurspolitik - hvor kronekursen slavisk følger euroens - har givet os stort set de samme fordele som de stærkeste euro-lande.

Og den danske fastkurspolitik har endda givet os større fordele end de mindre euro-lande - som vi normalt burde sammenligne os med.

- De økonomiske konsekvenser for Danmark ved at erstatte kronen med euroen er små, men det er sandsynligt, at der er en beskeden økonomisk nettogevinst ved at tilslutte sig ØMU'en. Spørgsmålet om et fuldt dansk medlemskab af ØMU'en bør derfor i højere grad afgøres ud fra politiske overvejelser om, hvilken rolle Danmark skal spille i det fremtidige europæiske samarbejde, end ud fra snævert økonomiske overvejelser, skriver vismændene.

Flere fordeleDet gælder specielt på eksporten, hvor Danmark har oplevet eksportstigninger, der svarer til de stærke eurolandes.

Altså har vi gennem fastkurspolitikken allerede høstet en stor del af de økonomiske fordele der er ved euroen - og de yderligere fordele der måtte være er beskedne.

ValutaangrebUlempen ved at stå udenfor euroen er, at den danske krone ved flere tilfælde har været udsat for angreb - senest i oktober sidste år.

Men de økonomiske vismænd konkluderer, at Nationalbanken sikkert har redet stormen af hver gang.

De perioder hvor Danmark har haft en betragtelig højere rente på grund af pres på kronen har været af kort varighed, og spiller ikke nogen afgørende økonomisk rolle. Danmarks inflation er også holdt på samme niveau som euro-landenes

Facebook
Twitter