Vismænds råd til politikerne: Sænk el-afgiften med 70 procent

El-afgiften er alt for høj, mener De Økonomiske Råd, som foreslår at lette elafgifter med 4,8 milliarder kroner.

Overvismand Michael Svarer har sammen med formandsskabet i De Økonomiske Råd fremlagt en rapport, der udstikker en masse greb til at justere på samfundets skruer og derved øge produktiviteten. (Foto: © Martin sylvest, Scanpix)

Når vi tænder for fjernsynet, skruer op for radioen og koger vand til teen, betaler vi for det.

Men det er kun en lille del af elafregningen, som går til betalingen for strøm. Resten - langt over halvdelen - ryger i statskassen som afgifter, moms og tilskud til den grønne omstilling.

Men det vil vismændene lave om på. Derfor foreslår de at sænke elafgiften med hele 70 procent, så afgiften per kWh falder fra 89 til 27 øre.

Den høje danske afgift på el kan ikke retfærdiggøres ud fra klimahensyn og er i dag en ren malkeko for staten og lægger en dyne over produktiviteten, lyder det:

- Elafgiften er for høj i forhold til de argumenter, der kunne være for en elafgift. Det, at elafgiften er for høj, gør, at folk så bruger mindre el, og det betyder også, at der kan være nogle beslutningsprocesser i virksomhederne, som gør, at de i stedet for at bruge el, som kunne svare sig, bruger et andet produkt, og det kan reducere produktiviteten i virksomheden, siger Michael Svarer, der overvismand og professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Produktivitet

 • Produktivitet er beslægtet med produktion og handler typisk om timeproduktivitet, det vil sige bruttoværditilvæksten per arbejdstime.

 • Produktiviteten kan øges ved mange forskellige tiltag. Arbejdsdeling, mekanisering, rationaliseringer er tiltag, der har det fælles, at de formindsker forbruget af arbejdskraft per produceret enhed. Et højere uddannelsesniveau og generelt alle tiltag, der forøger kompetencen hos de beskæftigede, vil forøge produktiviteten.

 • Siden midt i 1990'erne har Danmark ifølge en række opgørelser haft en ret lav produktivitetsvækst, både i forhold til tidligere år og i forhold til en række sammenlignelige lande. Som følge heraf er en stigning i produktivitetsvæksten blevet et vigtigt emne på den politiske dagsorden.

 • I 2012 nedsatte regeringen en Produktivitetskommission, der skulle kulegrave problemstillingen og komme med en række forslag til at højne produktiviteten.

 • Fra 2017 er formandskabet for De Økonomiske Råd udpeget til at være produktivitetsråd.

 • Kilder: Bl.a. Wikipedia.

Flyttes over på indkomstskatten

De Økonomiske Råds formandskab har fra i år skiftet navn til Produktivitetsrådet og har i dag fremlagt en bred palet af forslag til at øge produktiviteten i Danmark.

Det vil i sig selv koste 4,8 milliarder kroner om året, som vismændene foreslår flyttes over på indkomstskatten. En sådan skatteomlægning vil give samfundet en bonus på 1,8 milliarder kroner, vurderer Produktivitetsrådet.

- Det kan reducere velfærden for forbrugerne, at elafgiften er så høj. Så der synes vi, elafgiften skal ned, for det giver bedre produktivitet og bedre velfærd for forbrugerne.

Også klimaet ville nyde godt af en nedsættelse af elafgiften med 4,8 milliarder kroner. Det vil få virksomheder og husstande til at vælge eldrevne teknologier som for eksempel varmepumper og elbiler, hvilket har en positiv effekt på klimaet, lyder vurderingen fra Produktivitetsrådet.

Dansk Energi glæder sig over forslaget fra Produktivitetsrådet.

– Igen bliver vi bekræftet i, at den danske elafgift er alt for høj og er skadelig for samfundsøkonomien. Vismændene og regeringens egen afgifts- og tilskudsanalyse har nu flere gange påpeget, at en sænkning af elafgiften ikke bare er klog klimapolitik, det giver også en økonomisk gevinst for det danske samfund, siger Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi.

OVERBLIK: Det siges der om produktivitetsrapporten

 • Vismændene præsenterer tirsdag deres første produktivitetsrapport. Læs her kommentarer til rapporten.

 • Det Økonomiske Råd - vismændene - har udgivet deres første produktivitetsrapport.

 • Den beskriver, at Danmark har en høj produktivitet.

 • Det betyder dog ikke, at man ikke stadig løbende skal arbejde for at forbedre den, da verden hele tiden ændrer sig, siger vismændene.

 • De siger samtidigt, at produktiviteten skal øges under hensyntagen til miljø, sundhed og politiske ønsker.

 • Rapporten får mange ord med på vejen af økonomer, politikere og interesseorganisationer.

 • Læs her, hvad der bliver sagt om rapporten.

 • * Dansk Industri:

 • - Vi er helt enige med vismændene i, at en høj vækst i produktiviteten er helt central, hvis Danmark skal blive ved med at være et af verdens mest velstående lande.

 • - Derfor er vi også glade for, at vismændene med deres første rapport kommer med en række anbefalinger, der kan løfte produktiviteten i Danmark og vi vil opfordre regeringen og Folketinget til at tage fat, så vi kan løfte produktiviteten yderligere, skriver vicedirektør Kent Damsgaard.

 • * Dansk Erhverv:

 • - Produktivitetsrådet lægger meget vægt på, at der er andre mange forhold end produktivitet, der skal tages hensyn til.

 • - Det er naturligvis sandt, men det må være produktivitetsrådets primære opgave at producere forslag til at øge produktiviteten og lade politikere og andre organer om at foretage de politiske prioriteringer. Vi har brug for nye idéer. Jeg håber meget, at de kommer med i næste rapport, skriver underdirektør Geert Laier Christensen.

 • * CEPOS

 • - Vismændene leverer gode argumenter for lavere marginalskat. Forhåbentligt bliver der lyttet på Christiansborg, skriver cheføkonom Mads Lundby Hansen.

 • * Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA)

 • - Danmark har en regering, der vil vækst. Høj produktivitet er lig med høj velstand og høj velfærd for hele samfundet. Produktivitetsrådets analyser er endnu et kvalificeret indspark til, hvor vi kan gøre mere. Der er nok at tage fat på.

 • Kilder: DI, DE, Cepos, Økonomi- og Indenrigsministeriet.