Voksende global ulighed kan hæmme væksten

Den globale rigdom samles på færre hænder. Det kan skade den økonomiske vækst - for både rige og fattige.

Har du penge, kan du få. Verdens værdier bliver koncentreret på stadig færre hænder - og det kan faktisk ramme væksten. (Foto: flippnjj © Stock.xchng)

Når klodens værdier i højere grad koncentreres hos den rigeste elite kan det skade hele den økonomiske udvikling.

På den måde bliver vi alle sammen mindre rige, påpeger Lars Koch, der er politisk chef i udviklingsorganisationen Ibis.

- Når der er ekstrem ulighed, bliver tilliden i samfundet undermineret, der kommer mere vold og kriminalitet og der kommer flere konflikter, siger han.

Magtmisbrug skader væksten

Udmeldingen kommer ovenpå en opgørelse fra den internationale organisation Oxfam, der viser at den globale ulighed er blevet større de senere år.

Den store - og voksende - ulighed bliver især et problem, hvis den økonomiske magt bliver til politisk magt, forklarer Bo Sandemann Rasmussen, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet. For hvis de meget rige forvalter deres formuer til alles bedste, er det ikke et problem.

- Hvis de bruger dem til at skabe arbejdspladser, og investerer så der kommer jobskabelse, så behøver det ikke være det store problem for væksten. Problemet kan opstå hvis de her mennesker forsøger at udnytte deres rigdom til at få økonomiske eller politiske fordele, f.eks. ved at påvirke den økonomiske politik i et land, så politikken tager hensyn til de pågældende personer, frem for at være til gavn for landet som helhed, siger han.

Samtidig kan arbejdet for mindre ulighed faktisk øge væksten - hvis det altså gøres rigtigt:

- Hvis man for eksempel forsøger at mindske uligheden ved at stille uddannelse til rådighed for alle, vil det kunne mindske uligheden og samtidig øge væksten, fordi man får en mere veluddannet arbejdsstyrke. Men hvis man forsøger at mindske uligheden ved at brandbeskatte høje indkomster, så vil man måske nok mindske uligheden, men samtidig vil man formentlig også skade væksten, siger Bo Sandemann.

Fremtiden byder på mere ulighed

Når det gælder fremtiden er der nogle grundlæggende udviklingstendenser, der peger i retning af endnu mere ulighed:

- Både den stigende globalisering og den teknologiske udvikling har en tendens til at favorisere dem med de højeste indkomster og en god uddannelse, så af den grund vil der nok ske en øgning af uligheden, siger han.

Ibis: Er det den verden vi ønsker?

I Ibis mener politisk chef Lars Koch, at dén udvikling skal modarbejdes.

- Jeg synes, vi skal spørge os selv, om vi vil leve i en verden, hvor der er en milliard mennesker som går sultne i seng, og som lever i dyb armod og fattigdom, samtidig med at en lille elite er så rige, at de ikke aner, hvad de skal bruge deres penge på, siger han.

https://www.youtube.com/watch?v=OqQk7kLuaK4&rel=0

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter