13 spørgsmål til ministeren efter samråd: Støjberg afviser ethvert kendskab til fejl

Inger Støjberg afviser pure, at hun var bekendt med den fejlagtige sagsbehandling af syge udlændinges ansøgninger om ophold i Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) beklagede fejl i hendes ministerium, da hun mødte pressen efter dagens samråd. (Foto: JENS ASTRUP © Scanpix)

Inger Støjberg (V), udlændinge- og integrationsminister, beklager, at der er begået fejl i ministeriet, men afviser, at hun har haft kendskab til fejlene.

Fejlene kan i yderste konsekvens betyde, at alvorligt syge udlændinge har fået afvist deres ansøgning om humanitært ophold i Danmark og dermed er blevet hjemsendt på et forkert grundlag.

Lige nu har Udlændinge- og integrationsministeriet konkret viden om syv personer, der har fået afvist deres humanitære opholdstilladelse i Danmark, og som er blevet hjemsendt på et forkert grundlag.

Så meget erkendte Inger Støjberg, da pressen mødte hende efter det åbne samråd i Folketingets Integrations- og Udlændingeudvalg.

Her følger samtlige spørgsmål fra de fremmødte journalister til ministeren efter samrådet. 13 blev det til, inden Inger Støjberg afbrød seancen.

Støjberg: Der er begået fejl

Du siger, der er begået fejl i sagsbehandlingen i dit ministerium. Kan du leve med det som minister?

- Jamen, der er i hvert fald blevet begået fejl, og det har vi så rettet op på. Der er jo nogle mennesker, vi skal have fundet ud af, hvor er, og det vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at finde ud af. Det drejer sig jo helt konkret om syv mennesker, der er blevet udsendt.

- Dem vil vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at finde, og så kan det jo få et andet udfald i deres sager. De har i hvert fald ret til at få taget deres sager op igen, men vi kan jo ikke sige, om det kommer til at ende anderledes.

De syv personer, der er blevet udsendt, ved I, hvor de er henne?

- Nej, det ved vi jo ikke, men vi ved jo, hvem de er, og derfor vil vi da også gøre vores til at få fat i dem.

Men er det ikke en postgang for sent. Der kan jo være sket alt muligt med de her mennesker, efter at de er blevet udsendt fra Danmark?

- Det er også derfor, vi straks går i gang.

Støjberg afviser at have haft kendskab til fejl

Til historiebøgerne. Hvornår vidste du noget om den her dom, hvilket minut, hvilken dag får du noget at vide, og hvad gør du så?

- Lige så snart, jeg får det her at vide, så sætter vi jo de her sager i bero. Konkret begynder vi at kigge på de her sager, går i gang med manuelt at gennemgå alle sagerne, ved juletid.

Så du har ikke vidst noget som helst om, at man ikke rettede ind efter dommen før for en uges tid siden eller to?

- Nej, jeg bliver bekendt med det, og i det øjeblik, så går vi i gang med manuelt at gennemgå sagerne, og så trykker vi på pauseknappen.

Så der kan ikke blive tale om, at du overfor Folketinget kan blive stillet til ansvar for at have vildledt udvalg eller Folketinget ved at have haft kendskab til det her?

- Nej, jeg har ikke haft kendskab til det.

I får jo en henvendelse fra Justitsministeriet i marts. Hvorfor reagerer I ikke noget hurtigere på den henvendelse?

- Jamen igen. Det er ikke noget, der bliver forelagt mig.

Du giver jo Folketinget et svar, der er misvisende, både i april og oktober sidste år. Så er du da en del af det?

- Men jeg svarer jo ud fra den rådgivning, jeg får, og den juridiske rådgivning, som man får som minister.

Fejl har ført til organisationsændringer i ministeriet

Hvad tænker du om den rådgivning i dag, når det fremgår, at den er så fejlagtig?

- Jamen, jeg vil gerne beklage, at der jo er en fejlvurdering helt tilbage i april og maj måned i ministeriet. Men jeg vil også sige, at jeg har stor respekt for de medarbejdere, der sidder ovre i ministeriet. De har haft en exceptionel arbejdsbyrde. Men det ændrer jo ikke på, at der er sket en fejl. Og i det øjeblik, vi bliver bekendt med det, der retter vi op på det.

- I mellemtiden har vi jo også gjort det, fordi vi kan se, at de medarbejdere, der sidder på det her område, har haft en enorm arbejdsbyrde, så vi har rent faktisk lavet nogle organisatoriske ændringer i ministeriet. Vi har blandt andet delt en afdeling op i to. Nu er der nedsat en enhed, der specifikt skal kigge på de her ting også for at undgå den her slags fejl i fremtiden. Det er der ingen, der kan være tjent med. Slet ikke dem, som det handler om.

Hvad synes du om, at man kan sidde to henvendelser fra Justitsministeriet overhørig i dit ministerium?

- Jeg vil ikke her i dag stå og diskutere den slags. Det eneste, jeg kan sige, er, at det er beklageligt. Vi vil rette op på den her fejl hurtigst muligt på den bedst mulige måde, og det betyder jo, at der helt konkret er syv mennesker, som vi skal prøve at få identificeret, og det vil sige syv mennesker, der jo så i hvert fald får en ret til at få kigget på deres sag igen. Vi kan jo ikke sige, om udfaldet bliver anderledes.

Afviser indblanding i embedsmændenes arbejde

Har du signaleret direkte eller indirekte til embedsmændene, at den her sag måske ikke var så vigtig i forhold til at få rettet ind hurtigt?

- Det kan jeg fuldstændig afvise.

En af grundene til, at der har været meget, meget travlt i dit ministerium er jo en anden sag, der har dig i centrum: Det er sagen om de unge asylbrudepar, hvor du kom til at sende en pressemeddelelse ud, der blev gældende instruks. Hvad er dit eget ansvar for, at det jo tydeligvis sejler i dit ministerium?

- Det der var vel nærmere en analyse, og det vil jeg ikke forholde mig til.

Har det været velfungerende?

- Det, jeg kan sige, er, at vi har ændret på organisationen, og at det jo forhåbentlig bevirker, at vi ikke i fremtiden får den her slags fejl, sluttede Inger Støjberg, inden hun forlod pressen.

Facebook
Twitter