1813 skrottes: Vil indføre nyt akutnummer over hele landet

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der fremover skal ringes 113 ved akut sygdom.

Det nye nummer vil erstatte 1813 og de andre akutnumre, som regionerne i dag opererer med, oplyser økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) på et pressemøde.  (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Hvis du fremover bliver akut syg, så skal du ringe til det samme nummer uanset hvor i landet, du befinder dig.

Regeringen og Dansk Folkeparti er med den milliarddyre sundhedsreform blevet enige om at indføre det nye akutnummer 113.

Det nye nummer vil erstatte 1813 og de andre akutnumre, som regionerne i dag opererer med, oplyser økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) på et pressemøde.

Det skal dog ikke bruges til livstruende tilfælde, der skal man stadig bruge 112.

- Sigtet er et højt fagligt ensartet niveau i hele landet, så der sikres både tryghed og en enstrenget visitation af høj sundheds- og lægefaglig kvalitet, der ikke tager udgangspunkt i den nuværende 1813-ordning i Region Hovedstaden, som dermed ikke vil blive videreført i sin nuværende form, lyder det i aftalen.

Danske Regioner anbefalede at indføre et fælles nummer sidste år. Akutnummeret var også en del af regeringens sundhedsudspil fra januar.

I Region Hovedstaden har borgere siden 2014 kunnet ringe til 1813, når de har haft brug for hjælp uden for deres egen læges åbningstid. Det har blandt andet ført til problemer med ventetid og oversete symptomer.

Næstformand i Danske Regioner Ulla Astman (S) sagde sidste år til Ritzau, at et fælles akutnummer ikke vil have sådanne problemer.

Systemet registrerer nemlig, hvor folk befinder sig i landet, og så bliver man stillet om til regionens akuttilbud.

Hovedelementerne i aftalen

 • Patientrettigheder skal styrkes:

 • Der skal være bedre støtte og vejledning, og patientrettigheder skal respekteres og overholdes i hele landet.

 • Førstegangsfødende skal have ret til to dages ophold på sygehus eller patienthotel.

 • Der skal være flere muligheder for eksperimentel behandling ved livstruende sygdom.

 • Psykiatrien skal styrkes:

 • Kapaciteten og kvaliteten i behandlingen af de mest syge psykiatriske patienter skal styrkes.

 • Behandlingskapaciteten i psykiatrisk speciallægepraksis for børn og unge skal udbygges, og der skal gøres en særlig indsats for sårbare unge.

 • Flere hænder:

 • Der skal være en større kapacitet i den almene sundhedspraksis, og opgaverne skal tilrettelægges mere fleksibelt.

 • Bedre forhold for patienter i det nationale sundhedsvæsen:

 • Der skal være øget tryghed på akutområdet.

 • Der skal laves et forpligtende nationalt samarbejde om en højt specialiseret sygehusbehandling, og der skal være øget samarbejde og flere tværgående løsninger på it- og dataområdet.

 • Nærhed og sammenhæng:

 • 21 sundhedsfællesskaber skal sikre sammenhæng og nærhed. Der skal være bedre kompetencer i det nære sundhedsvæsen og nye moderne sundhedshuse.

 • Fremtidig organisering af sundhedsvæsenet:

 • Regeringen og Folketinget fastsætter retning med en udviklingsplan. Sundhedsvæsen Danmark sikrer fremdrift og sammenhængende løsninger i hele landet, og sundhedsforvaltninger erstatter regionerne.

 • Kilde: Aftale af 26. marts: Et stærkere sundhedsvæsen - tættere på dig og Ritzau

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter