200 nye regerings- initiativer

200 nye initiativer er omdrejningspunktet i et nyt regeringsgrundlag, som statsministeren præsenterer i eftermiddag. Velfærdsstatens fremtid og amternes skæbne er centralt placeret i regeringens plan, der også varsler nye retspolitiske og udlændinge-politiske stramninger.

Regeringen fremlægger nu en storstilet politisk plan med omkring200 store og små politiske initiativer.

Regeringsprogrammet i kort formSammenfatning af regeringens nye planRegeringsprogrammet

Planen blev offentliggjort på et pressemøde med statsministerAnders Fogh Rasmussen og økonomi- og erhvervsminister BendtBendtsen.

Velfærds-kommision

Planens største udspil er, at regeringen vil nedsætte envelfærdskommission, der skal tage hul på velfærdssamfundetsfremtidige udfordringer, oplyser Ritzau.

Vækst, Velfærd og Fornyelse IIHeledokumentetRegeringsprogrammet

Desuden kommer regeringen med nye meldinger i forhold tilstrukturkommissionen - hvilket praktisk talt betyder, at amternesdage er talte.

Planen har ifølge en kilde karakter af et "supplerenderegeringsgrundlag", og det er ifølge en anden kilde godtforberedt.

10 ministergrupper har siden i vinter samarbejdet om et udspilpå tværs af ministerierne. Planen indeholder 200 initiativer og erfordelt over 67 sider. Udarbejdelsen af det omfattende udspil erforegået med en særdeles høj grad af fortrolighed. Formålet er atpuste nyt liv i regeringsgrundlaget, som efter VK-regeringens 639dage ved magten er delvist udtømt.

Stramninger

Regeringens koordinationsudvalg mødtes her til morgen, og vedmiddagstid blev der afholdt et ekstraordinært ministermøde. Herfremlagde statsministeren og vicestatsminister Bendt Bendtsen denomfattende plan for ministrene. Klokken 13 blev de toregeringspartiers folketingsgrupper informeret om det omfattendeudspil.

Planen rummer ifølge TV-avisen nye stramninger af rets- ogudlændingepolitikken, hvor regeringens filosofi om "noget fornoget" konkretiseres. Regeringen vil for eksempel forbyde danskereat gå med kniv offentligt.

Desuden straffes borgere, som ikke opfylder samfundets krav. Detkan feks. koste patienter penge, hvis de udebliver fra enundersøgelse på et hospital.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter