26.000 flere indvandrere i arbejde

26.000 flere nydanskere er kommet i arbejde siden 2004, og dermed har regeringen nået sit mål om nydanskernes beskæftigelse.

Mellem 2004 og 2008 er 26.000 flere nydanskere kommet i arbejde, viser nye tal fra Integrationsministeriet, (Foto: © Trine Ruby, DR)

Godt et år før planlagt har regeringen nået sit mål om at få flere nydanskere i arbejde. Mellem 2004 og 2008 er 26.000 flere nydanskere kommet i arbejde, viser nye tal fra Integrationsministeriet, og det er gået stærkere end ventet.

I 2004 opstillede regeringen et mål om, at 60.000 flere skulle i arbejde inden 2010, herunder 25.000 nydanskere fra ikke vestlige lande.

Nu - knap et år før deadline - har nydanskernes beskæftigelse indfriet målsætningen, og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) er stolt.

Resultat af positive konjunkturer

- Da regeringen opstillede målet om de 25.000 flere indvandrere i beskæftigelse i 2004, var det et meget ambitiøst mål,og mange var kritiske over for, om det kunne indfries. Det glæder mig derfor, at målet er opfyldt allerede nu, siger integrationsministeren i en pressemeddelelse.

Hun forklarer yderligere, at udviklingen i nydanskernes ansættelsesantal er et resultat af de positive økonomiske konjunkturer og en mere effektiv integrationsindsats.

- Det er ikke kun på arbejdsmarkedet, at integrationen er på rette spor. Også på mange andre områder er der masser af beviser på, at det går den rigtige vej. Tag eksempelvis uddannelsesområdet, hvor der de senere år er kommet markant flere nydanskere i gang med en ungdoms- eller videregående uddannelse, siger Birthe Rønn Hornbech.