30 procent flere udlændinge udvises

Stadig flere udlændinge udvises administrativt eller dømmes til udvisning, viser tal fra Udlændingestyrelsen.

I 2012 blev 1379 kriminelle udlændinge udvist af Danmark. Det er godt 35 procent flere end i 2011, da 1019 udlændinge blev udvist ved dom.

Det viser tal fra Udlændingestyrelsen.

Hvis en udlænding forbryder sig, kan han eller hun enten udvises administrativt eller ved dom. Man skeler til, hvor alvorlig kriminaliteten er, og hvor længe udlændingen har opholdt sig i Danmark.

Justitsmininister Morten Bødskov (S) glæder sig over, at flere kriminelle udlændinge udvises.

Tilfreds justitsminister

- Udlændinge, der begår kriminalitet, hører ikke til i Danmark. De skal ud af landet. Vi vil ikke acceptere deres kriminalitet, siger han.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har haft en markant stigning i antallet af udvisningsdomme og afgørelser om administrativ udvisning, siger Morten Bødskov i en kommentar.

Trussel mod offentlig orden

Udlændinge kan udvises administrativt af udlændingemyndighederne, hvis udlændingen:

Er en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, har tilstået for eksempel berigelses- eller voldskriminalitet, eller politiet har pågrebet ham eller hende i færd med at begå kriminalitet.

En udlænding kan også udvises administrativt, hvis vedkommende ikke har nogen opholdstilladelse.

Fra 2009 til 2012 er der udvist tre gange så mange udlændinge administrativt med indrejseforbud.

Grovere forbrydelse

Antallet er steget fra cirka 480 i 2009 til cirka 1370 i 2012. Fra 2011 til 2012 steg antallet af administrative udvisninger med godt 33 procent.

Domstolene kan udvise kriminelle udlændinge. Det sker efter en trappestige, så forbrydelsen skal være stadig grovere, jo længere udlændingen har været i Danmark.

Det kræver tre års fængsel for at blive udvist, hvis man har boet over ni år i Danmark. Derimod kan man udvises efter et års fængsel, hvis man kun har boet her fem år.

Ved særlig alvorlig narko eller voldskriminalitet kan udlændinge også udvises ved mindre straffe.

/ritzau/

Facebook
Twitter