30.000 børn kan se langt efter minimumsnormeringer: Stadig op til fem børn per dagplejer

Der er ikke udsigt til, at loftet for, hvor mange børn dagplejerne må passe, sænkes.

Joan Bache er dagplejer i Kalundborg og har ofte fem børn, som loven tillader. (Foto: © PRIVAT, dr)

Højst seks børn for hver voksen i børnehaverne og tre børn per voksen i vuggestuerne.

Det er udgangspunktet for den aftale om minimumsnormeringer, der blev indgået i forbindelse med finanslovsaftalen, og som træder fuldt i kraft i 2025.

Men hos landets kommunale dagplejere, der passer 32.000 børn i vuggestuealderen, vil der stadig være op til fem børn hos én voksen. Det svarer til halvdelen af de børn, der går i vuggestue.

Aftalen om minimumsnormeringer omfatter nemlig kun daginstitutionerne, fastslår Socialdemokraternes børneordfører Jens Joel.

- Vi har set et akut problem med for få hænder hos børnehaverne og vuggestuerne. Det er dét, vi prøver at rette op på med finansloven. Der findes allerede minimumsnormeringer i dagplejen, siger han.

Ifølge dagtilbudsloven må en dagplejer passe op til fem børn. Er der flere voksne hos den samme dagplejer, må der være op til ti børn.

Dagplejere: Det er hårdt

Blandt dagplejere og forældre vækker det undren, at dagplejerne kan stå med fem børn, når der som udgangspunkt indføres et loft på tre børn per voksen i vuggestuerne.

Joan Bache er dagplejer igennem 22 år og har fire faste børn i hjemmet i Kalundborg. Når en af de andre dagplejere i kommunen er syg eller holder ferie, får hun et femte barn, som loven tillader.

- Det er hårdt at have fem børn, både for dagplejen og for børnene. De får mad, bliver puslet og kommer ud og sove, men man får ikke lavet noget andet end de gængse ting. Jeg er jo alene om det, siger hun.

Dagplejerne i Kalundborg Kommune har ifølge Danmarks Statistik 3,8 børn hver, hvilket er over landsgennemsnittet på 3,4 børn.

Joan Bache forstår ikke, at politikerne sætter en grænse på tre børn per voksen i vuggestuerne uden at sænke loftet for dagplejerne. Hun så gerne, at der blev sat en grænse på fire børn per dagplejer.

- Det føles, som om vi bliver glemt af politikerne, og sådan er det, hver gang, der bliver vedtaget noget nyt – så glemmer man, at der er noget, der hedder dagplejere. Man risikerer, at vi bliver valgt fra, siger hun.

Normeringerne i vuggestuer og dagpleje adskiller sig en smule, da der ikke er det samme papirarbejde forbundet med at være dagplejer som vuggestuepædagog. En normering på tre børn per voksen i en vuggestue giver derfor nogenlunde samme voksentid som fire børn per dagplejer.

FOA og FOLA vil arbejde for lavere loft

Ifølge Danmarks Statistik har landets dagplejere i gennemsnit 3,4 børn hver. Det er et stykke fra grænsen på fem børn, men der er brug for at sænke loftet, så dagplejerne maksimalt står med fire børn, mener fagforeningen FOA, der organiserer dagplejerne.

Her vil man kæmpe for, at loven om minimumsnormeringer også får betydning for dagplejerne.

- Når man har fokus på de små børn og deres pasningstilbud, har man også en forpligtelse til at kigge på dagplejen. Vi skal i dialog med dem, der laver lovteksten, og sikre, at de bliver nævnt, siger formand for det pædagogiske område hos FOA, Kim Henriksen.

Han peger samtidig på, at hvis man skal øge kvaliteten i dagplejen, er der behov for at se på arbejdsmængden hos dagplejepædagogerne. Det er dem, der fører tilsyn med dagplejerne og sikrer, at børnene trives og udvikler sig sundt.

- Der er sket en reduktion i antallet af dagplejepædagoger, så den enkelte pædagog i dag kan have op til 40 dagplejere at føre tilsyn med, og så bliver tilsynet langt fra optimalt.

Også hos Forældrenes Landsorganisation er der er et ønske om, at aftalen om minimumsnormering får betydning for dagplejerne.

- Hvis vi indfører et loft for antallet af børn per voksen i både børnehaver og vuggestuer, skal man jo også sætte det ned i dagplejerne. Det vil være helt fornuftigt at ændre loftet til fire børn, siger formand Signe Nielsen.

Dagplejere er næste skridt

Flere af partierne på Christiansborg er parate til at se på dagplejeområdet, men vil ikke blande det sammen med aftalen om minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

- Vi skal have rettet op på mange års besparelser på børneområdet, og det vigtigste har været at løfte normeringerne i daginstitutionerne. Vi vil også gerne kigge på, hvordan vi løfter kvaliteten hos dagplejerne, og der er en række ting, som vi gerne vil finde finansiering til senere, siger De Radikales børne- og undervisningsordfører Anne Sophie Callesen.

Samme besked lyder fra Alternativet, der også står bag aftalen om minimumsnormeringer.

- Det skal gøres ordentligt, og vi skal finde ud af, hvad der er nødvendigt, og hvad det koster, siger børne- og undervisningsordfører Torsten Gejl.

Tidligere fremgik det af artiklen og kortet, at dagplejerne i Kalundborg Kommune i snit har 4,4 børn, hvilket er mere end nogen anden kommune. Kalundborg Kommune har efterfølgende fundet ud af, at den har indberettet forkerte tal til Danmarks Statistik. Det rigtige tal er 3,8 børn per dagplejer.