50.000 borgere tvinger Folketinget til at tage stilling til en klimalov

En enig opposition vil have hastebehandlet spørgsmålet om en ny klimalov.

Over 50.000 borgere vil have Folketinget til at indføre en klimalov. Samtlige oppositionspartier støtter forslaget. (Foto: © BAX LINDHARDT, Scanpix)

Klimaet er en vigtig politisk dagsorden, der skal handles på nu.

Det er et af budskaberne i et borgerforslag, som på under to uger har opnået 50.000 underskrifter, der betyder, at forslaget nu fremsættes som et beslutningsforslag i Folketinget.

Det betyder med andre ord, at Folketingets partier tvinges til at forholde sig til spørgsmålet.

Bag forslaget står "92-gruppen", der er et "forum for bæredygtig udvikling" og er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer.

Oppositionen har allerede nu meldt ud, at den støtter borgerforslaget, ligesom partierne vil have behandlet spørgsmålet hurtigt i Folketinget. Det oplyser Socialdemokratiets klimaordfører Jens Joel på vegne af de rød-grønne partier, der nu indkalder til en hurtig forespørgsel om loven.

- Vi har brug for en hurtig behandling i Folketinget, så vi får debatten inden et folketingsvalg, siger han.

Vil have klimalov med seks principper

Konkret foreslår forslagsstillerne at indføre en ny klimalov, der følger seks principper. For det første skal Danmark yde sit bidrag til at nå Paris-aftalens mål, ligesom der skal sættes femårige delmål mindst 15 år frem i tiden.

Forslagsstillerne ønsker også, at klimahensyn skal integreres i andre politikker. Det skal blandt andet ske ved, at der i forbindelse med nye lovforslag, hvor regeringen "bør sikre, at der udarbejdes en særskilt beregning af forslagets konsekvenser for klimaet," lyder det i forslaget.

Forslagsstillerne foreslår også at styrke Klimarådet og sikre dets uafhængighed, og så skal Danmark satse på udvikling af grønne løsninger. Endelig skal Danmark være drivkraft i international klimapolitik, lyder det i forslaget.

Jens Joel glæder sig over opbakningen.

- Det er fantastisk at se, at der er så stor opbakning til forslaget om en styrket klimalov. Jeg er fuldstændig enig i hensigten og glæder mig til at diskutere emnet i Folketingssalen, siger han.

Et af de seks principper i et forslag til en ny klimalov er at styrke Klimarådet. Her ses Klimarådets tidligere formand Peter Birch Sørensen. Regeringen besluttede i slutningen af sidste år, at han ikke længere skulle bestride posten. (Foto: © Sarah Christine Nørgaard, Scanpix)

Å og RV glæder sig

Også i Alternativet er der glæde, fortæller klimaordfører Rasmus Nordqvist.

- Det er den klimastemme, vi har brug for. Selve forslaget burde jo være basen i regeringens politik, siger han og fortsætter:

- Særligt klimafinansiering er et punkt, vi har prøvet at rejse med resten af Folketinget. Desværre har der ikke været ekko endnu. Det håber vi, det høje råb fra befolkningen vil give, siger Rasmus Nordqvist.

I Det Radikale Venstre hæfter klimaordfører Ida Auken sig blandt andet ved, at forslaget vil styrke Klimarådet. Rådet har på det seneste været i vælten, efter det fremlagde en ny rapport, hvor regeringens klimapolitik blev kaldt "urealistisk" og "uambitiøs".

Kort tid efter valgte regeringen at skifte formand i Klimarådet. Siden har den nu tidligere formand Peter Birch Sørensen, professor i økonomi ved Københavns Universitet, hævdet, at regeringen bad Klimarådet droppe sin kritik. Det har regeringen afvist.

- Vi går meget ind for at styrke Klimarådet. Uafhængigheden er helt afgørende.

- Det er noget, der lægger et godt tryk på politikerne. Det, der rigtig rykker, er, når befolkningen er klare i mælet, siger Ida Auken.

Det har i dag ikke været muligt at få en kommentar fra energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). Heller ikke Mikkel Dencker, der er klimaordfører for Dansk Folkeparti, er vendt retur på DR Nyheders henvendelser.