53 socialdemokrater har følt sig udsat for uønsket seksuel opmærksomhed inden for det seneste år

S-partisekretær er overrasket over, at 53 har svaret ja til, at de oplevet uønsket seksuel adfærd i løbet af de sidste 12 måneder.

Mette Frederiksen erkender, at man i Socialdemokratiet har et problem med kulturen i partiet. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

I regeringspartiet Socialdemokratiet har der i gennemsnit én gang om ugen det seneste år været et medlem, som har følt sig udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

Det fremgår af en ny medlemsundersøgelse, som partiet fremlægger konklusionen på i et brev til partiets medlemmer. Af brevet, som DR Nyheder er i besiddelse af, fremgår det, at det drejer som om både mænd og kvinder.

- Det tager vi meget alvorligt, skriver Socialdemokratiets partisekretær Jan Juul Christensen i brevet.

Godt 7.000 ud partiets 35.000 medlemmer har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. I et interview med DR Nyheder konstaterer Jan Juul Christensen, at 53 er 'for mange'.

- Jeg er overrasket over, at 53 har svaret ja til, at de oplevet uønsket seksuel adfærd i løbet af de sidste 12 måneder. Det er ikke det, der skal være udgangspunktet, siger Jan Juul Christensen.

- Man kan sige, at vi har noget, vi skal have gjort noget ved. Det har det seneste halve års debat vist.

Mette F: Vi har et problem

Også statsminister Mette Frederiksen (S) svarede her til aften på, om der er et problem med kulturen i hendes parti.

- Det korte svar er ja, det er der. For hver eneste gang, at der er mennesker, som oplever krænkelser eller opmærksomhed, som man ikke har bedt om – sexchikane eller nedværdigende tale eller noget ligende – så er det et menneske for meget, der oplevet det, siger Mette Frederiksen.

- Og det er derfor, at vi har dels igangsat den her medlemsundersøgelse, så vi får klarlagt, hvad problemet er. Det er ikke meget stort, men det er der, siger Mette Frederiksen.

Du har været formand for Socialdemokratiet i mere end fem år. Hvad er dit eget ansvar for, at det her tilsynelandede har kunnet foregå under din ledelse?

- Som leder bærer man altid et ansvar. Jeg gør det heldigvis ikke i de konkrete sager, som jeg selvfølgelig ikke har været involveret i på nogen som helst måde. Men det at sikre - hvad enten der er tale om Socialdemokratiet eller på Christiansborg - at det er et trygt, ordentligt og respektfuld sted at arbejde - det er også et ansvar, som jeg tager på mig, siger Mette Frederiksen.

Partisekretær Jan Jul Christensen uddyber, at Socialdemokratiet har en udfordring med at 'få gjort organisationskulturen fuldstændig tryg, så man kan deltage i arrangementer uden at skulle være bekymret for, om man får uønsket seksuel opmærksomhed.'

- Vi skal frem til at have en organisationskultur, hvor krænkende adfærd ikke forekommer. Så derfor vil jeg gerne have som ambition, at det er 0.

Hvad synes du det siger om jeres nuværende kultur?

- Jeg synes, at det viser, at der er noget, vi skal have talt med hinanden om og gjort op med, siger Jan Juul Christensen tilføjer:

- Vi er kede af, at vi ikke har taget bedre hånd om det her. Det skulle vi have gjort tidligere, vi skulle have gjort mere ved de her ting. Nu tager vi så grundigt fat ved at tage en række initiativer, så på den måde har vi et ansvar.

Samværspolitik

Af brevet fremgår det, at Socialdemokratiet laver en ny såkaldt samværspolitik. Den indebærer blandt andet: 'træning og uddannelse for alle ledere, og fremover skal alle politiske valgte efter valg til Folketinget og Europa-Parlamentet samt efter kommunal- og regionsrådsvalg gennemgå træningsforløb.

Alle undervisere og ledere i Socialdemokratiet skal uddannes i samværspolitikken, herunder også håndtering af krænkende adfærd, ledelse af frivillige, magtforhold, ligestilling, ligeværdige relationer, konflikthåndtering mv'.

Ditte Darko, der er erhvervspsykolog med speciale i krænkelser, konstaterer at Socialdemokratiet med 53 sager de seneste 12 måneder 'tydeligvis' har et problem.

- Det siger mig, at der er foregået noget, der ikke skal ske, og at der er en kultur, der tillader det. Og det er alvorligt, når så mange går rundt med det her, siger Ditte Darko.

Hun fastslår, at det et ledelsesansvar at tage det meget alvorligt.

- Man skal simpelthen have genoprettet en psykologisk tryghed, siger hun.

Lea Friedberg er kandidat til Københavns Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet og med i netværket #enblandt os, hvor 322 kvinder i efteråret skrev under på debatindlæg om sexisme og seksuelle krænkelser i politik.

Hun mener, at omfanget bekræfter et problem, der skal tages meget seriøst.

- Jeg er desværre ikke overrasket over, at tallet er så højt, som det er. Vi har jo kunnet set, at der var rigtig mange beretninger og vidnesbyrd i denne her debat omkring MeToo i de politiske partier. Der har været en opmærksomhed på problemet, der har gjort, at flere har henvendt sig til partiet nu med deres oplevelser, siger Lea Friedberg, der ikke selv er en af de 53 Socialdemokrater, der har følt sig udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i partiet.

Hun fastslår, at en kultur, der har muliggjort de krænkelser, som S-medlemmer nu beretter om, ikke bare forsvinder, fordi problemerne kommer frem i lyset.

- Det er jo et langt sejt arbejde med at ændre en kultur. Det er også derfor, vi vil blive ved med at have fokus på problemet og åbenhed om denne her medlemsundersøgelse, siger Lea Friedberg.

Afslutter Frank Jensen-sagen

I brevet fastslår S-toppen samtidig, at partiets undersøgelse af anklagerne om seksuelle krænkelser begået af partiets tidligere næstformand og overborgmester i København, Frank Jensen, nu er afsluttet. Efter Frank Jensen trak sig fra sine politiske poster, besluttede S-toppen at lade det advokatfirma, som partiet i forvejen havde hyret til at undersøge sager om krænkelser, til at se på sagen om Frank Jensen. Men sagen får ikke yderligere konsekvenser, fastslår Jan Juul Christensen.

- Frank Jensen valgte at trække sig fra de tillidsposter han havde, og derfor er sagen afsluttet fra vores side, siger Jan Juul Christensen.

Får han en reprimande eller hvad sker der? Hvad er sagen sluttet med?

- Frank Jensen trak sig.

Kan Frank Jensen på et senere tidspunkt få tillidsposter?

- Det, synes jeg, er et hypotetisk scenarie. Nu er sagen afsluttet. Frank Jensen bestrider ingen tillidsposter, siger Jan Juul Christensen.

Tavs om omfang af advokatordning

S-toppen er fortsat meget sparsom med at fortælle om, hvad der er kommet ud af den advokatordning, som altså nu i et halvt års tid har haft til opgave at håndtere henvendelser om krænkende adfærd i partiet.

- Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med, hvor mange der har henvendt sig. Når man kommer til årets udgang, så får hovedbestyrelsen en evaluering af det her, og når de har fået en evaluering, så er det for mig naturligt at vores medlemmer får af vide, hvordan de forskellige intiativer er blevet taget imod.

Kan du forstå, at når man læser, at I har haft 53 sager om uønsket seksuelt adfærd, så er det interessant at vide, hvor grelt det egentlig står til i Socialdemokratiet?

- Jeg synes, at det er rigtigt at vores medlemmer får nogle initiativer, og vi gør noget over for medlemmerne, hvor vi kan sikre, at vi får en tryg og ordentlig organisationskultur, hvor alle kan føle sig trygge ved at være. De initiativer er i gang med at blive rullet ud nu, og det evaluerer vi samlet til december, siger Jan Juul Christensen.