700 børn tvinges i dagtilbud: Se hvor i landet de bor

1-årige børn fra landets 55 udsatte boligområder skal i såkaldte obligatoriske læringstilbud i 25 timer om ugen.

(© Morten Fogde Christensen)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i dag aftalt, at børn fra socialt udsatte områder skal i dagtilbud i mindst 25 timer om ugen.

Den obligatoriske indskrivning vil ifølge et skøn betyde, at omkring 700 flere børn vil blive indskrevet i et dagtilbud, viser en oversigt fra Børne- og Socialministeriet.

Børnene bor i et af landets 55 udsatte boligområder og skal fra sommeren næste år som 1-årige have et såkaldt obligatorisk læringstilbud, hvis de ikke går i et andet dagtilbud i forvejen.

Læringstilbuddet er et målrettet forløb, som blandt andet skal hjælpe børnene til at lære dansk og introducere dem til danske traditioner, højtider, normer og værdier.

Hvis barnet ikke bliver indskrevet, eller hvis barnet ikke deltager tilstrækkeligt i det obligatoriske læringstilbud, risikerer forældrene at miste børnechecken.

Få her et overblik over, hvor mange 1-årige der bor i ghettoer i de enkelte kommuner. Tallet er ikke udtryk for, hvor mange børn der skal i et obligatorisk læringstilbud, men hvor mange 1-årige, der er omfattet af ordningen, hvis de ikke i forvejen er indskrevet i et dagtilbud.

Rettelse: I første udgave af denne artikel fremgik det, at tallene i grafikken her dækker over hvor mange børn, der rent faktisk nu skal tvinges i institution. Dette er midlertidig ikke korrekt. Det kunne også forstås som en opgørelse over hvor mange ét-årige, der bor i de enkelte kommuner. Derfor er artiklens sidste afsnit nu rettet til, så meningen fremstår korrekt.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk